Informacje z posiedzeń Senatu

30.05.2019 r.

Porządek obrad posiedzenia

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

w dniu 30 maja 2019 r.

 

  1. Wniosek w sprawie wszczęcia procedury nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr. hab. Aleksandrowi Kośko.
  2. Wniosek o nadanie Medalu Wielkiego Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr. hab. Stanisławowi Uliaszowi.
  3. Zaopiniowanie wniosku o powołanie Dyrektora Szkoły Doktorskiej UR.
  4. Uzupełnienie składu senackiej Komisji ds. Kształcenia.
  5. Współpraca międzynarodowa Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku 2018 – sprawozdanie Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.
  6. Uchwała w sprawie zasad i trybu przyjmowania na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego na rok akademicki 2019/2020.
  7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  8. Zatwierdzenie Regulaminu studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim.
  9. Sprawa likwidacji Fundacji Amicus Universitatis Ressoviensis.
  10. Sprawy różne.

 

 

 

wstecz