Informacje z posiedzeń Senatu

28.05.2020 r.

Porządek obrad posiedzenia online

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

w dniu 28 maja 2020 r.

 

 1. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania z działalności Rady Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Uchwała w sprawie wszczęcia procedury nadania tytułu doktora honoris causaUniwersytetu Rzeszowskiego Biskupowi Kazimierzowi Górnemu.
 3. Uchwała w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Kształcenia.
 4. Uchwała w sprawie poparcia wniosku Rady Naukowej Kolegium Nauk Humanistycznych o nadanie dr. hab. Zygmuntowi Woźniczce tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk humanistycznych.
 5. Zatwierdzenie zmian w Uchwale nr 462/06/2019 w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2020/2021.
 6. Przyjęcie zmian w Uchwale nr 510/11/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przeniesienia studenta na Uniwersytet Rzeszowski z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.
 7. Ustalenie programu studiów podyplomowych: odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami.
 8. Ustalenie programu studiów podyplomowych:
 9. Uchwala w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 10. Sprostowanie oczywistych omyłek w Uchwale nr 460/06/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 11. Sprostowanie oczywistych omyłek w Uchwale nr 483/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim. 
 12. Sprawy różne.

wstecz