Informacje z posiedzeń Senatu

27.02.2020 r.

Porządek obrad posiedzenia

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

w dniu 27 lutego 2020 r.

 

 1. Uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Wyborczym Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Wniosek Kolegium Nauk Medycznych UR o przyznanie Medalu Wielkiego Uniwersytetu Rzeszowskiego Prof. dr Iris Pigeot-Kübler.
 4. Wniosek Kolegium Nauk Medycznych UR o przyznanie Medalu Wielkiego Uniwersytetu Rzeszowskiego Prof. dr. Wolfgangowi Ahrensowi.
 5. Uchwalenie zmian w Regulaminie pracy Uniwersytetu Reszowskiego.
 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku pedagogika specjalna, jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym.
 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: finanse publiczne
  z elementami rachunkowości budżetowej.
 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: nauczanie informatyki w szkole.
 9. Zmiany w Uchwale nr 462/06/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2020/2021.
 10. Projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w Uchwale nr 460/06/2019
  z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 11. Sprawy różne.

wstecz