Informacje z posiedzeń Senatu

26.09.2019 r.

 

Porządek obrad posiedzenia

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

w dniu 26 września 2019 r.

 

 1. Głosowanie w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Aleksandrowi Kośko.
 2. Przyjęcie zmian w Statucie Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Zmiany w Uchwale nr 464/06/2019 Senatu UR z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 4. Powołanie składu osobowego Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego na kadencję  2019-2023.
 5. Sprawy osobowe:
 • wniosek Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie prof. dra hab. n. med. Mirosława Markiewicza na stanowisku profesora,
 • wniosek Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dr hab. n. med. Joanny Niemiec
  na stanowisku profesora uczelni,
 • wniosek Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dr hab. n. med. Beaty Sas-Korczyńskiej na stanowisku profesora uczelni.
 1. Zmiany w składach komisji senackich.
 2. Uchwalenie Regulaminu pracy Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Przyjęcie Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 4. Zatwierdzenie zmian w Uchwale nr 407/02/2019 Senatu UR z dnia 28 lutego 2019 r.
  w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej UR.
 5. Zmiany w Uchwale nr 448/05/2019 Senatu UR z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego na rok akademicki 2019/2020.
 6. Przyjęcie Regulaminu przeprowadzania przez Senat UR czynności związanych
  z postępowaniem o nadanie tytułu profesora w sprawach wszczętych przed dniem
  30 kwietnia 2019 r.
 7. Zatwierdzenie Regulaminu przeprowadzania czynności w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim. 
 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 9. Zmiany w Uchwale nr 460/06/2019 Senatu UR w sprawie ustalenia programów studiów
  w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 10. Sprawy różne.

 

 

 

 

wstecz