Informacje z posiedzeń Senatu

23.04.2020 r.

Porządek obrad posiedzenia on line

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

w dniu 23 kwietnia 2020 r.

 

 

  1. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Rady Uniwersytetu Rzeszowskiego o zaopiniowanie każdego z kandydatów na Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  2. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Wyborczym Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  3. Uchwała w sprawie zakończenia likwidacji i przyjęcia sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji Fundacji AMICUS UNIVERSITATIS RESSOVIENSIS.
  4. Projekt uchwały Senatu w sprawie zatwierdzenia zmian i tekstu jednolitego Regulaminu studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim.
  5. Projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w Uchwale nr 460/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim.
  6. Projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w Uchwale nr 483/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim.
  7. Sprawy różne.

wstecz