Informacje z posiedzeń Senatu

14.11.2019 r. - nadzwyczajne posiedzenie Senatu

Porządek obrad nadzwyczajnego posiedzenia

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

w dniu 14 listopada 2019 r.

 

 

  1. Korekta Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego i innych wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w Uczelni.

wstecz