Aktualności

Wywiady grupowe w ramach „Bezpieczeństwo i równe traktowanie osób studiujących w Uniwersytecie Rzeszowskim”.

Biuro ds. równego traktowania UR przygotowuje się do drugiej – jakościowej – części badań „Bezpieczeństwo i równe traktowanie osób studiujących w Uniwersytecie Rzeszowskim” wśród osób studiujących i przygotowujących rozprawę doktorską na Uniwersytecie Rzeszowskim. Planowane jest przeprowadzenie pięciu zogniskowanych wywiadów grupowych (Focus Group Interview, FGI) wśród osób studiujących w UR i uczących się w Dwujęzycznym Liceum Uniwersyteckim.

Jeśli jesteś studentką ostatniego roku studiów I stopnia, II stopnia lub studiów pięcioletnich magisterskich i chciałabyś wziąć udział w badaniu skontaktuj się z Martą Budnik-Zgłobiś z Biura ds. równego traktowania (Budynek A2 pok. 100; tel.: +48 17 872 10 94; e-mail: biuro.rownosci@ur.edu.pl)

wstecz