Aktualności

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach konkursu: Rozwój kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych, nr naboru: FERS.01.05-IP.08-008/23

wstecz