Aktualności

Za nami I Ogólnopolska Konferencja Naukowa - "In Posterum", organizowana przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

W dniu 9 lutego 2023 roku odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa - "In Posterum", organizowana przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego pod patronatem honorowym Rektora UR – prof. dr hab. Sylwestra Czopka oraz Samorządu Doktorantów UR. Na czas trwania wydarzenia sercem konferencji stało się Podkarpackie Centrum Innowacji.

Konferencja miała na celu zebranie doświadczeń oraz wymianę poglądów studentów i doktorantów skupionych wokół myśli przewodniej, którą jest wspólna przyszłość czyli łacińskie "In Posterum".

Uroczyste otwarcie konferencji rozpoczął Przewodniczący Samorządu Doktorantów UR – mgr Mateusz Śliwa, witając zebranych gości oraz nakreślając charakter i wymiar konferencji. Następnie wykład inauguracyjny pt. „Dlaczego warto być naukowcem. Rzecz o ciekawości i ambicji”, wygłosił dr Jarosław Kinal. Zarówno przywitanie jak i wykład inauguracyjny miały charakter dwujęzyczny (polski i angielski) ze względu na uczestników konferencji zarówno z Polski jak i innych części świata.

W dalszej części konferencji studenci oraz doktoranci wygłaszali swoje prelekcje w dwóch anglojęzycznych panelach tematycznych „Medicine Science”, panelu przyrodniczym, dwóch panelach nauk medycznych, dwóch panelach humanistyczno-społecznych oraz panelu nauk technicznych i ścisłych. Łącznie podczas trwania konferencji wystąpiło 107 prelegentów.

Patronat medialny nad konferencją sprawowało Radio Feniks.FM. Wsparcia udzielili również partnerzy samorządu -  BankPekao S.A i sieć sklepów Kaufland.

wstecz