Aktualności

Uniwersytet Rzeszowski nawiązał współpracę z UNHCR

14 maja, o godz. 13:00 w Sali Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopek podpisał list intencyjny stanowiący o współpracy pomiędzy UNHCR a Uniwersytetem Rzeszowskim. W spotkaniu wzięła udział Yolanda Ines Zapata Henry, Dyrektorka Biura Terenowego UNHCR ds. Uchodźców w Rzeszowie.
 
W ramach projektu Regionalnej Inicjatywy Doskonałości, realizowanego przez naukowców z Uniwersytetu Rzeszowskiego została nawiązana współpraca z UNHCR, która w konsekwencji pozwoliła na nawiązanie współpracy między uczelnią a UNHCR.
 
Obecnie w Polsce przebywa prawie milion uchodźców z Ukrainy, w większości kobiet i dzieci, co stanowi około 2,5% całkowitej populacji Polski. UNHCR koordynuje działania organizacji w ramach Regionalnego Planu Reagowania na Sytuację Uchodźców na Ukrainie (RRP) w Polsce, z których większość to organizacje polskie. UNHCR wspiera rząd Polski w zapewnieniu dostępu do terytorium, statusu prawnego i dokumentacji oraz dostępu do praw uchodźców. https://www.unhcr.org/pl/
 
Współpraca między UNHCR a Uniwersytetem Rzeszowskim będzie obejmować następujące obszary:
  • Wspieranie działań badawczych i dialogu publicznego mających na celu poprawę warunków ochrony i rozwiązań oraz polityk publicznych, między innymi dla uchodźców w województwie podkarpackim;
  • Opracowanie nowych treści akademickich związanych z ochroną i rozwiązaniami dla uchodźców, bezpaństwowców, osób wewnętrznie przesiedlonych w ramach istniejących lub nowo utworzonych kursów, programów studiów magisterskich, szkół letnich i innych formatów akademickich;  
  • Zwiększanie świadomości i zaangażowania społeczności akademickiej poprzez udział w wydarzeniach informacyjnych, publicznych kampaniach informacyjnych, wystawach, imprezach okolicznościowych poświęconych m.in. ochronie i rozwiązaniom dla uchodźców, międzynarodowemu prawu uchodźczemu, prawom człowieka;
  • Promowanie konkretnych form zaangażowania studentów i młodych profesjonalistów w dziedzinie ochrony i rozwiązań dotyczących uchodźców w programy wdrażane i/lub wspierane przez UNHCR i partnerów na Podkarpaciu i w Polsce;
  • Promowanie równości płci i wspieranie grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności kobiet i mniejszości etnicznych wśród uchodźców, poprzez oferowanie możliwości odbycia stażu, stypendium.

fot. Michał Święcicki

wstecz