Aktualności

Projekt „Identyfikacja i monitoring parametrów zdrowotnych i fizycznych żołnierzy Wojska Polskiego" w programie „Nauka dla Społeczeństwa II”

Z przyjemnością informujemy, że projekt „Identyfikacja i monitoring parametrów zdrowotnych i fizycznych żołnierzy Wojska Polskiego” został zakwalifikowany do finansowania przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa II”. Kwota finansowania projektu wynosi 1 158 578,20 zł.

Zespół projektowy tworzą pracownicy Instytutu Nauk Medycznych:

  • dr n. farm. Rafał Podgórski - kierownik projektu
  • dr hab. n. med. Marta Kopańska, prof. UR
  • dr n. biol. Sabina Galiniak
  • dr n. med. Marek Cieśla

oraz Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej:

  • dr hab. inż. Krzysztof Przednowek, prof. UR.

Uczestnikami projektu będzie grupa około 200 osób, podzielonych na 4 równoliczne podgrupy (żołnierze Wojsk Specjalnych, żołnierze regularnych Wojsk Lądowych, reprezentanci Wojsk Obrony Terytorialnej oraz grupa kontrolna).

Celem projektu jest:

  • szczegółowa identyfikacja oraz pomiar wskaźników pozwalających ocenić stan psychomotoryczny i fizyczny organizmu oraz prognozować negatywne następstwa zdrowotne u uczestników projektu
  • stworzenie w oparciu o modele uczenia maszynowego optymalnego profilu kandydata do poszczególnych rodzajów sił zbrojnych
  • stworzone w oparciu o modele uczenia maszynowego realizujące predykcję wystąpienia zaburzeń zdrowotnych w oparciu o mierzone w projekcie parametry - testu przesiewowego, dającego możliwość wczesnej diagnostyki chorób związanych z wykonywanym zawodem w jej początkowych etapach przed wystąpieniem objawów klinicznych oraz towarzyszących powikłań.

Realizowany projekt ma duże znaczenie z puntu widzenia bezpieczeństwa narodowego jak i zdrowia publicznego. Wyniki przeprowadzonych interdyscyplinarnych badań zostaną opublikowane w czasopismach naukowych, a najważniejsze rezultaty i wnioski przekazane przedstawicielom Wojska Polskiego.

Serdecznie gratulujemy!

wstecz