Aktualności

Największy w Polsce leksykon medialny z udziałem pracowników naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Niebawem nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek ukaże się Leksykon terminów medialnych, największa tego typu publikacja na polskim rynku medioznawczym. W pracach nad jej opracowaniem brali udział pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Leksykon powstał według pomysłu i pod redakcją naukową Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego oraz przy współpracy Krystyny Doktorowicz, Pawła Płanety oraz Ryszarda Filasa. Publikacja to efekt projektu w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa” (NdS/530026/2021/2021) finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Leksykon terminów medialnych liczy 3 tys. haseł, zarówno definicyjnych jak i problemowych. Jest jedynym tak szczegółowym i obszernym zbiorem informacji o mediach polskich i światowych na naszym rynku wydawniczym. Powstał w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Śląskiego przy współpracy 200 badaczy mediów - wywodzących się z najważniejszych polskich ośrodków naukowych, w których są prowadzone studia medioznawcze, a także badania nad mediami i komunikacją społeczną. Autorami haseł są również dziennikarze, przedstawiciele branży reklamowej i PR. Ze względu na to, że nauka o mediach i komunikacji społecznej jest interdyscyplinarna, w gronie autorów haseł znajdują się m.in.: ekonomiści, filmoznawcy, historycy, językoznawcy, kulturoznawcy, literaturoznawcy, medioznawcy, politolodzy, prawnicy, socjolodzy i teolodzy.

Hasła do Leksykonu były opracowywane w ramach 12 sekcji tematycznych. Brali w nich udział pracownicy naukowi Uniwersytetu Rzeszowskiego. Koordynatorem i autorem haseł w sekcji obejmującej prasę, ilustracje, komiks i projektowanie graficzne był dr hab. Paweł Kuca, prof. UR, kierownik Zakładu Systemów Politycznych i Medialnych w Instytucie Nauk o Polityce UR. Część obejmującą nowe media i komunikowanie w sieci, technologie i algorytmizację komunikacji nadzorował dr Jakub Czopek z Instytutu Pedagogiki, który jest także autorem haseł w publikacji. Hasła opracowywali również prof. dr hab. Kazimierz Ożóg z Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa, dr hab. Anna Siewierska-Chmaj, prof. UR i dr Zofia Sawicka z Instytutu Nauk o Polityce UR oraz dr hab. Wojciech Furman, emerytowany profesor INoP UR. Jednym z konsultantów, którzy czuwali nad merytoryczną stroną publikacji, była prof. dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg z Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa UR.

wstecz