Aktualności

JM Rektor UR podpisał porozumienie w przedmiocie dalszego prowadzenia Biblioteki Austriackiej w Rzeszowie

7 listopada JM Rektor UR, prof. dr hab. Sylwester Czopek podpisał porozumienie w przedmiocie dalszego prowadzenia Biblioteki Austriackiej w Rzeszowie. W celu promowania stosunków między Republiką Austrii a Rzeczpospolitą w obszarze kultury i nauki.  

Porozumienie zostało podpisane z Federalnym Ministerstwem ds. Europejskich i Międzynarodowych (BMEIA) reprezentowanym przez Gudrun Hardiman-Pollross BSc MA, Minister Pełnomocną ds. Kultury Ambasady Republiki Austrii w Warszawie, Dyrektor Austriackiego Forum Kultury w Warszawie a Uniwersytetem Rzeszowskim reprezentowanym przez prof. dr hab. Sylwestra Czopka, Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Biblioteka Austriacka w Rzeszowie jest nie tylko miejscem gromadzenia i przechowywania książek i innych publikacji dotyczących Austrii, ale także dostępnym dla całej społeczności lokalnej ośrodkiem kultury austriackiej, gdzie od dziewięciu lat odbywają się liczne eventy skierowane do szkół, studentów oraz osób pracujących: warsztaty kulturoznawczo-językowe, konkursy, wykłady, spotkania z pisarzami austriackimi, tłumaczami itp. Jest również miejscem wspierającym świadomość dziedzictwa kulturowego Galicji oraz dialog międzykulturowy.

Biblioteka Austriacka bierze także aktywny udział w projektach międzynarodowych, współpracując m. in. z Polską Akademią Nauk – Stacją Naukową w Wiedniu oraz licznymi organizacjami polonijnymi w stolicy Austrii.  

Biblioteka Austriacka jest częścią Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest publicznie dostępna dla wszystkich czytelników. Książki i inne zasoby biblioteki udostępniane są zgodnie z warunkami wypożyczania obowiązującymi w Bibliotece Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Biblioteka Austriacka w Rzeszowie powstała w 2015 roku poprzez przejęcie zasobów Biblioteki Austriackiej w Przemyślu, otwartej w 1991 roku.

Posiada około 11 000 woluminów, które są dostępne za pośrednictwem katalogu internetowego na stronie internetowej biblioteki oraz w czytelni. W jej zasobach znajdują się także czasopisma i zbiory specjalne.

Zasoby biblioteki obejmują następujące dziedziny: dział ogólny (encyklopedie, leksykony, wydawnictwa informacyjne), filozofia, psychologia, religia, teologia, religioznawstwo, nauki społeczne, prawo, matematyka, nauki przyrodnicze, nauki techniczne, sztuka (architektura, malarstwo, grafika, muzyka, teatr, sport, film), językoznawstwo, nauka o literaturze, literatura piękna (poezja, dramat, powieści, opowiadania, nowele, mowy, listy, korespondencje, literatura piękna dla dzieci i młodzieży), archeologia, historia.

W Polsce biblioteką opiekuje się Austriackie Forum Kultury w Warszawie.

fot. Michał Święcicki

wstecz