dr hab. prof. UR Robert Kiełtyka

  • Jednostka:
    Instytut Neofilologii/ Institute of Modern Languages, Katedra Anglistyki/ Department of English Studies
  • Budynek: A3
  • Pokój: 103
  • Nr telefonu: 178721214
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0003-3287-8582
  • Konsultacje: czwartek/Thursday 12:00-13:30

Informacje

Kierownik Zakładu Współczesnego i Historycznego Językoznawstwa Angielskiego i Porównawczego

Chair of Contemporary and Historical English and Comparative Linguistics - Head

Zainteresowania badawcze/research interests:

Językoznawstwo kognitywne, językoznawstwo historyczne, semantyka diachroniczna, pogranicze morfologii i semantyki/ Cognitive Linguistics, historical linguistics, diachronic semantics, the borderline between morphology and semantics

Działalność naukowa/research activity

Editor of the publishing series: Kiełtyka, R., A. Uberman (eds.) (since 2016) Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures. Berlin: Peter Lang. https://www.peterlang.com/series/lalc

Deputy editor-in-chief of Studia Anglica Resoviensia https://journals.ur.edu.pl/SAR

Language editor of Słowo. Studia Językoznawcze [The word. Studies in Linguistics] - https://www.ur.edu.pl/pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/jednostki-naukowe/instytut-polonistyki-i-dziennikarstwa/dzialalnosc-naukowa/czasopisma-naukowe/slowo-studia-jezykoznawcze

PUBLICATIONS

MONOGRAPHS:

 

Kiełtyka, R. (2008) On Zoosemy: The Study of Middle English and Early Modern English DOMESTICATED ANIMALS. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Kiełtyka, R., G.A. Kleparski (2013) The Rudiments of the History of English. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Kiełtyka, R. (2016) Various Faces of Animal Metaphor in English and Polish. Frankfurt am Main: Peter Lang. https://www.peterlang.com/document/1049534

 

Edited volumes:

 

1) Kleparski, G.A., R. Kiełtyka and M. Pikor-Niedziałek (eds.) (2007) Aspects of Semantic Transposition of Words. Chełm: TAWA.

 

2) Kiełtyka, R., D. Osuchowska, E. Rokosz-Piejko (eds.) (2008) Language, Literature, Culture and Beyond. Festschrift for Grzegorz A. Kleparski on his 50th Birthday. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

3) Kleparski, G.A., R. Kiełtyka, P. Cymbalista, K. Pytel (eds.) (2009) In Medias Res: Studia Resoviensia in Lingua et Letteris. Rzeszów: Wydawnictwo Promar International.

 

4) Kleparski, G.A., R. Kiełtyka, E. Więcławska-Szymańska (eds.) (2009) Galicia Teachings in Linguistics. Mielec: NKJO w Mielcu, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

5) Kleparski, G.A., R. Kiełtyka (eds.) (2010) Podkarpackie forum filologiczne: Kierunki Badawcze filologii na Podkarpaciu. Jarosław: Wydawnictwo PWSZ w Jarosławiu.

 

6) Kleparski, G.A., R. Kiełtyka (eds.) (2011) Podkarpackie forum filologiczne: Peryferia literatury, języka i kultury. Jarosław: Wydawnictwo PWSTE w Jarosławiu.

 

7) Kiełtyka, R., A. Uberman (eds.) (2017) Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures. Vol. 4. R. Kiełtyka, A. Uberman (eds.), Evolving Nature of the English Language. Frankfurt am Main: Peter Lang, ISBN 978-3-631-67625-7.

 

8) Kiełtyka, R., A. Uberman (eds.) (2017) Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures. Vol. 5. R. Kiełtyka and E. Konieczna (eds.), English versus Slavic: Lexicon in a semantic and morphological perspective. Frankfurt am Main: Peter Lang, ISBN 978-3-631-67067-5.

 

9) Grygiel, M., R. Kiełtyka (eds.) (2019) Cognitive Linguistics in the Year 2017, Vol. 19, Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures (edited by R. Kiełtyka and A. Uberman). Berlin: Peter Lang, ISBN 978-3-631-77863-0.

 

10) Duda, B. Kiełtyka, R., E. Konieczna (eds.) (2019) Culture, Cognition, Discourse and Grammar: Cognitive Considerations on Formulaic Language, Vol. 14, Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures (edited by R. Kiełtyka and A. Uberman). Berlin: Peter Lang, ISBN 978-3-631-77016-0.

 

11) Kiełtyka, R. (eds.) (2021) Studies in the Evolution of the English Language, Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures (edited by R. Kiełtyka and A. Uberman). Berlin: Peter Lang.

 

Chapters in edited volumes:

 

1) Kiełtyka, R., G.A. Kleparski (2003) ‘The role of teaching phonology at the college/university level’ [in:] G.A. Kleparski (ed.) The Do’s and Don’ts of Teaching English at the College/University level. Chełm: NKJO-Chełm Publishers, pp. 38-44.

 

2) Kiełtyka, R., G.A. Kleparski (2007) ‘On cognitively motivated semantic change: The case of Middle English and Early Modern English canine zoosemy” [in:] P. Stalmaszczyk, I. Witczak-Plisiecka (reds.) PASE Studies in Linguistics. Łódź: Łódź University Press, pp. 107-120.

 

3) Kiełtyka, R. (2007) ‘Metafora kiedyś i dzisiaj’ [in:] E. Komorowska, A. Krzanowska (eds.) Świat Słowian w języku i kulturze VIII. Językoznawstwo: leksykologia, frazeologia. Szczecin: Print Group, pp. 141-148.

 

4) Kiełtyka, R. (2007) ‘Dark horses, fat cats and lucky dogs: A synthetic view of English zoosemy’ [in:] G.A. Kleparski, R. Kiełtyka, M. Pikor-Niedziałek (eds.) Aspects of Semantic Transposition of Words, Chełm: TAWA, pp. 43-55.

 

5) Kiełtyka, R. (2008) ‘Cognitive theory of metaphor: Past achievements, modern terminology?’ [in:] R. Kiełtyka, D. Osuchowska, E. Rokosz-Piejko (eds.) English Studies in the 3rd Millenium and Beyond. Festschrift for Grzegorz A. Kleparski on his 50th Birthday, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, pp. 92-97.

 

6) Kiełtyka, R. (2008) ‘Towards cognitive and morphological conditioning of zoosemic developments’ [in:] M. Charzyńska-Wójcik, A. Malicka-Kleparska, J. Wójcik (eds.) Language Encounters. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, pp. 155-166.

 

7) Kiełtyka, R. (2008) ‘O morfologicznie motywowanej zmianie semantycznej’ [in:] D. Dziadosz, E. Komorowska (eds.) Świat Słowian w języku i kulturze. Szczecin: Print Group, pp. 100-105.

8) Kiełtyka, R. (2009) ‘A panchronic account of canine verbal zoosemy’ [in:] M. Górecka-Smolińska, G. A. Kleparski, A. Włodarczyk-Stachurska (eds.) Galicia Studies in Language. Historical Semantics Brought to the Fore. Chełm: TAWA, pp. 25-36.

 

9) Kiełtyka, R. (2009) ‘On morphology-semantics interface’ [in:] G.A. Kleparski, E. Rokosz-Piejko, A. Uberman (red.) Galicia English Teachings: Old Pitfalls, Changing Attitudes and New Vistas. Rzeszów: Wydawnictwo UR, pp. 51-59.

 

10) Kiełtyka, R. (2009) ‘Zoosemy as a ubiquitous cognitive mechanism’, [in:] G.A. Kleparski, R. Kiełtyka, P. Cymbalista, K. Pytel (eds.) In Medias Res. Studia Resoviensia in Lingua et Litteris. Rzeszów: Wydawnictwo Promar International, pp. 41-56.

 

11) Kiełtyka, R. (2009) ‘Panchroniczny aspekt zmian znaczeniowych’ [in:] E. Komorowska, Ż. Kozicka-Borysowska (red.) Świat Słowian w języku i kulturze. Szczecin: Volumina.pl, pp. 72-80.

 

12) Kiełtyka, R. (2009) ‘A linguistic picture of HORSE in English, Polish and German’ [in:] G.A. Kleparski, R. Kiełtyka, E. Więcławska-Szymańska (eds.) 2009 Mielec Anglistentag: Linguistics in Focus, Mielec: NKJO w Mielcu, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, pp. 38-58.

 

13) Kiełtyka, R. (2010) ‘Zoosemy at work: The conceptual dimension PROFESSION/SOCIAL FUNCTION in focus’ [in:] E. Komorowska, D. Stanulewicz (red.) Język, kultura i świat roślin. Szczecin: Volumina.pl, pp. 141-150.

 

14)  Kiełtyka, R. (2010) ‘Na pograniczu morfologii i semantyki’ [in:] G.A. Kleparski, R. Kiełtyka (eds.) Podkarpackie forum filologiczne: Kierunki badawcze filologii na Podkarpaciu. Jarosław: Wydawnictwo PWSZ w Jarosławiu, pp. 117-125.

 

15) Kiełtyka, R., G.A. Kleparski (2010) ‘In search for the conceptual territoriality of zoosemy in a natural language’ [in:] E. Komorowska (ed.) W kręgu koloru, przestrzeni i czasu. Szczecin: Volumina.pl, pp. 153-169.

 

16) Kiełtyka, R. (2011) ‘Lucky pigs and (un)wise owls: on the polarisation of the conceptual dimension BEHAVIOUR/CHARACTER [in:] G.A. Kleparski, R. Kiełtyka (eds.) Podkarpackie forum filologiczne: Peryferia literatury, języka i kultury. Jarosław: Wydawnictwo PWSTE w Jarosławiu, pp. 145-158.

 

17) Kiełtyka, R. (2013) ‘Sniff danger and wietrzyć podstęp: On the categorization of verbal zoosemy’, [in:] Jacek Fisiak & Magdalena Bator (eds.). Historical English Word-Formation and Semantics. Frankfurt a/M., New York: Peter Lang, pp. 323-338.

 

18) Kiełtyka, R. (2014) ‘The problem of new types and areas of semantic change: Continued’, [in:] G.A. Kleparski, E. Konieczna, B. Kopecka (eds) The Subcarpathian Studies in English Language, Literature and Culture Volume 1 Linguistics. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, pp. 52-64.

 

19) Kiełtyka, R. (2015) ‘On the Nominating Function of Zoosemy: The Case of Animal Names Used as Human Surnames’, [in:] G.A. Kleparski, J. Wesół, A. Włodarczyk-Stachurska (eds.) Galicia Studies in Language with Historical Semantics Foregrounded. Chełm: Wydawnictwo TAWA, pp. 53-65.

 

20) Kiełtyka, R. (2015) ‘On metaphorical meanderings of animal vocabulary, [in:] E. Dźwierzyńska and D. Chudyk (eds.), Z badań nad językami europejskimi w aspekcie synchronicznym i diachronicznym. Księga jubileuszowa poświęcona Profesor Zofii Czapidze, Szczecin: "Volumina", ISBN: 978-83-7867-319-4, pp. 140-149.

 

21) Kiełtyka, R. (2017) ‘On the Metaphor-Metonymy Interface in Zoosemy: the Case of tail’, [in:] Elise Louviot and Catherine Delesse (eds.) Studies in Language Variation and Change 2: Shifting, Switching and Alternating Patterns in the History of English. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, pp. 17-39. ISBN 978-1-5275-0030-3

 

22) Kiełtyka, R. (2017) ‘Verbal zoosemy revisited’ [in:] R. Kiełtyka and A. Uberman (eds.), Evolving Nature of the English Language. Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures (edited by R. Kiełtyka and A. Uberman). Frankfurt am Main: Peter Lang, pp. 67-80.

 

23) Kiełtyka, R. Uberman, Agnieszka (2017) ‘Introduction’ [in:] R. Kiełtyka and A. Uberman (eds), Evolving Nature of the English Language. Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures (edited by R. Kiełtyka and A. Uberman). Frankfurt am Main: Peter Lang, pp. 7-11.

 

24) Kiełtyka, R. (2017) ‘On the Complexity of Zoosemic Transfers in English and Polish’ [in:] R. Kiełtyka and E. Konieczna (eds.), English versus Slavic. Lexicon in a Morphological and Semantic Perspective. Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures (edited by R. Kiełtyka and A. Uberman). Frankfurt am Main: Peter Lang, pp. 125-138.

 

25) Kiełtyka, R. Konieczna, E. (2017) ‘Introduction’ [in:] R. Kiełtyka and E. Konieczna (eds), English versus Slavic. Lexicon in a Morphological and Semantic Perspective. Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures (edited by R. Kiełtyka and A. Uberman). Frankfurt am Main: Peter Lang, pp. 7-15.

 

26) Kiełtyka, R. (2019) ‘To Bridle one’s Tongue and Ujarzmić Namiętności – Some Remarks on the Figurative Use of Lexis Naming Elements of Equine Harness in English and Polish’ [in:] B. Duda, R. Kiełtyka and E. Konieczna (eds) Culture, Cognition, Discourse and Grammar: Cognitive Considerations on Formulaic Language, Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures (edited by R. Kiełtyka and A. Uberman). Frankfurt am Main: Peter Lang, pp. 33-44. ISBN 978-3-631-77016-0.

 

27) Kiełtyka, R., B. Duda, E. Konieczna (2019) ‘Introduction’ [in:] B. Duda, R. Kiełtyka and E. Konieczna (eds) Culture, Cognition, Discourse and Grammar: Cognitive Considerations on Formulaic Language, Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures (edited by R. Kiełtyka and A. Uberman). Frankfurt am Main: Peter Lang.

 

28) M. Grygiel, R. Kiełtyka (2019) ‘Introduction: Psychological, cultural and social dimensions of Cognitive Linguistics’ [in:] M. Grygiel, R. Kiełtyka (eds) Cognitive Linguistics in the Year 2017, Tom 19 Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures (edited by R. Kiełtyka and A. Uberman). Frankfurt am Main: Peter Lang, pp. 9-19, ISBN 978-3-631-77863-0.

 

Papers in journals:

 

1) Kiełtyka, R. (2003) ‘Aitken’s Law: Some aspects of Scottish vowel lengthening’ [in:] G.A. Kleparski (ed.) Studia Anglica Resoviensia 2, pp. 42-54.

 

2) Kiełtyka, R., G. A. Kleparski (2005) ‘The scope of English zoosemy: The case of DOMESTICATED ANIMALS’ [in:] G.A. Kleparski (ed.) Studia Anglica Resoviensia 3, pp. 76-87.

 

3) Kiełtyka, R. (2005) ‘The axiological-cognitive analysis of the evaluative developments in the domain of EQUIDAE: A pilot study’ [in:] G.A. Kleparski (red.) Studia Anglica Resoviensia 3:25, pp. 59-75.

 

4) Kiełtyka, R. (2005) ‘Zoosemic terms denoting FEMALE HUMAN BEINGS: Semantic derogation of women revisited’ [in:] Studia Anglica Posnaniensia 41, pp. 167-186.

 

5) Kiełtyka, R., G.A. Kleparski (2005) ‘The ups and downs of the Great Chain of Being: The case of canine zoosemy in the history of English’ [in:] SKASE Journal of Theoretical Linguistics 2, pp. 22-41.

 

6) Kiełtyka, R., G.A. Kleparski (2007) ‘On Indo-European nature of Non-Indo-European metaphor: The case of Chinese zoosemy’. Studia Anglica Resoviensia 4, pp. 88-99.

 

7) Kiełtyka, R. (2008) ‘Axiological bias in semantics’ [in:] G.A. Kleparski (ed.) Studia Anglica Resoviensia 5, pp. 36-44.

 

8) Kiełtyka, R. (2010) ‘Selected aspects of zoosemy: The conceptual dimension ORIGIN/SOCIAL STATUS at work’. Philologia Hispalensis 24, http://www.publius.us.es/philologia_hispalensis/indice_contenidos/vol_24, pp. 167-189.

 

9) Kiełtyka, R. (2010) ‘A panchronic account of equine verbal zoosemy’ [in:] SKASE Journal of Theoretical Linguistics [online], vol. 7, no. 3. http://www.skase.sk/Volumes/JTL17/pdf_doc/03, pp. 53-63.

 

10) Kiełtyka, R. (2011) ‘O kategoryzacji zoosemii czasownikowej’, [in:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 3, pp. 82-89.

 

11) Kiełtyka, R. (2011) Review of Szymanek, B. (2010) A Panorama of Polish Word-Formation. Lublin: Wydawnictwo KUL, [in:] SKASE Journal of Theoretical Linguistics [online], 2011, vol. 8, no. 1, http://www.skase.sk/Volumes/JTL18/pdf_doc/04.pdf, pp.70-73.

 

12) Kiełtyka, R., G.A. Kleparski (2013) ‘The conceptual dimension SEXUALITY as a typical facet of zoosemy’, [in:] Ostrava Journal of English Philology vol. 5, no. 1, pp. 17-32.

 

13) Kiełtyka, R. (2013) ‘ON POLISH METONYMY-CONDITIONED ZOOSEMY AND ITS UKRAINIAN AND RUSSIAN COUNTERPARTS’, [in:] Naukovyj Visnyk 192/1, pp. 218-225.

 

14) Kiełtyka, R. (2014) ‘Zoosemic shifts in Polish’, [in:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 6, pp. 39-50.

 

15) Kiełtyka, R. (2015) ‘The theory of the Great Chain of Being (GCB) revisited: The case of GCB-level-conditioned animal terms’, [in:] SKASE Journal of Theoretical Linguistics. Electronic on-line journal. www.skase.sk, pp. 313-330.

 

16) Kiełtyka, R. (2018) ‘The Semantic Scope of English Animal-specific Surnames’. Linguistica Silesiana, 39, pp.  153-170. DOI 10.24425/linsi.2018.124574.

 

17) Kiełtyka, R. (2019) ‘Patterns of metaphor-metonymy interaction in animal-specific complex lexical units’. Linguistica Silesiana 40 pp. 225-256. DOI 10.24425/linsi.2019.129411.

 

18) Kiełtyka, R. (2020). ‘The role of historical context responsible for the figurative use of common words derived from place-name’. Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. Trnava: University of SS Cyril and Methodius in Trnava, 2020, V (1), June 2020, p. 54-98. ISSN 2453-8035.

 

21) Grząśko, A. & Kiełtyka, R. (2021). ‘Verbal duel and flirtation from a cognitive perspective: A case study of film noir "The big sleep" (1946)’. Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. Trnava: University of SS Cyril and Methodius in Trnava, 2021, VI (1), June 2021, p. 2-39. ISSN 2453-8035. (200p.) https://lartis.sk/issue-1-2021/.

 

22) Kiełtyka, R. & Grząśko, A. (2022). ‘In search of cognitive motivation for semantic change: The case of words that originate from body parts.’ Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. Trnava: University of SS Cyril and Methodius in Trnava, 2022, VII (2), Special issue, p. 88-109. ISSN 2453-8035.

Publikacje