dr Renata Grzywacz

 • Jednostka:
  Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
 • Budynek: ul. Cicha 2a
 • Pokój: 10
 • Nr telefonu: 178721861
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0002-4810-4648
 • Konsultacje: poniedziałek: 10.30-12.00, wtorek: 10.30-12.00

Informacje

W kwietniu 2006 r. uzyskałam tytuł doktora nauk humanistycznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana  Wyszyńskiego w Warszawie. Poza działalnością dydaktyczną, aktywnie uczestniczę w konferencjach naukowych – krajowych i zagranicznych (w tym stypendia zagraniczne), gdzie prezentuję zagadnienia z zakresu zachowań w czasie wolnym w aspektach pedagogicznych i psycho – społecznych. Jestem głównym koordynatorem i członkiem HEPA Europe (organizacji podlegającej WHO – Światowej Organizacji Zdrowia).

Biorę aktywnie udział w zespołowych i indywidualnych badaniach naukowych m.in.:

 • Wpływ zagrożeń cywilizacyjnych na zdrowie człowieka (celem badań jest uzyskanie odpowiedzi na temat, jakie wyznaczniki rzutują na określony poziom świadomości prozdrowotnej mieszkańców różnych krajów europejskich (pedagogiczne, socjologiczne, środowiskowe, ekonomiczne)
 • Koncepcja aktywnej starości oraz jej psychospołeczne uwarunkowania (celem głównym badań jest określenie preferencji spędzania czasu wolnego przez osoby starsze a także czynniki utrudniające uczestnictwo w rekreacji)
 • Wpływ instytucji wychowujących na aktywność psychofizyczną młodzieży w czasie wolnym (celem głównym badań jest określenie wpływu instytucji wychowujących (rodzina, szkoła, kościół) na sposoby spędzania czasu wolnego młodego pokolenia).

W ostatnich 10-u lat uzyskałam wiele dodatkowych uprawnień zawodowych i ukończyła wiele kursów m.in.: Kursy w ramach funduszy unijnych: Mistrz dydaktyki, Metodologia badań naukowych, Warsztat dydaktyczny, Kurs szybkiego czytania i technik uczenia się oraz Budowa potencjału dydaktycznego UR na poziomie europejskim.

Publikacje