dr hab. prof. UR Paweł Korzeniowski

  • Jednostka:
    Instytut Historii
  • Budynek: A1
  • Pokój: 204
  • Nr telefonu: +48 17 8721306
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0003-4673-6024
  • Konsultacje: Czwartek godz. 10.00-12.00

Informacje

W 2006 roku ukończyłem studia magisterskie na kierunku Historia oraz licencjackie na kierunku Politologia, oba na Uniwersytecie Rzeszowskim. W tym samym roku rozpocząłem studia doktoranckie na rzeszowskiej uczelni, koncentrując się na badaniach dotyczących zasad walki polskich oddziałów w okresie międzywojennym. W 2010 roku obroniłem pracę doktorską pt. Polska sztuka wojenna na przykładzie regulaminów broni i wojsk w latach 1921-1939. W tym samym roku rozpocząłem prace w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego na stanowisku adiunkta. Od 2013 roku pełnię funkcję zastępcy dyrektora IH.

Moje zainteresowania badawcze od lat koncentrują się wokół szeroko rozumianej brytyjskiej historii wojskowej z naciskiem na XX wiek. Z problematyką tą zetknąłem się już na początku mojej naukowej kariery. W monografiach Wojska pancerne i ich rola w pierwszym okresie II wojny światowej (1939-1941) oraz Flandria 1940 istotną część obu publikacji poświeciłem analizie oraz opisowi wojsk brytyjskich. Kolejna moja publikacja, Falklandy 1982, w całości poświęcona jest udziałowi brytyjskich sił zbrojnych w konflikcie z Argentyną o sporny archipelag.

W kolejnych latach realizowałem szereg projektów badawczych finansowanych ze środków przeznaczonych na rozwój młodej kadry naukowej. Poświęcone były one najważniejszym problemom związanym z kampanią na półwyspie Gallipoli, m.in. analizą dowodzenia walczących stron oraz udziałowi w walkach brytyjskiej 29. DP. Pośrednio z tymi kwestiami związany był projekt dotyczący rozbudowy brytyjskiej armii w czasie pierwszego światowego konfliktu. W trakcie realizacji powyższych projektów przeprowadziłem gruntowną kwerendę w brytyjskich oraz francuskich archiwach. Zebrane materiały wykorzystałem do przygotowania monografii dotyczącej całej kampanii - Gallipoli. Działania wojsk Ententy na półwyspie Gallipoli w 1915 roku, Rzeszów 2021.

 

Zainteresowania badawcze:

- brytyjskie siły zbrojne w XX wieku;

- współczesne wojny i konflikty zbrojne;

- współczesna myśl wojskowa;

- przemiany w organizacji i uzbrojeniu sił zbrojnych w XX wieku;

- przemiany w sztuce wojennej w XX i XXI wieku;

Publikacje