prof. dr hab. Paweł Grata

  • Jednostka:
    Instytut Historii, Zakład Historii Gospodarczej i Społecznej
  • Budynek: A1
  • Pokój: 30
  • Nr telefonu: 17 872 14 94
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0003-2358-3475
  • Konsultacje: Czwartek 9.15-10.00

Informacje

Profesor nauk humanistycznych. Absolwent historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (1995), doktorat - 16 marca 2000 r., stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii – historii gospodarczej - 10 czerwca 2010 r., tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych nadany decyzją Prezydenta RP z dnia 25 października 2019 roku. Po ukończeniu studiów zatrudniony jako asystent w Instytucie Historii ówczesnej WSP w Rzeszowie, od 2000 roku na stanowisku adiunkta, od 1 października 2010 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Rzeszowskiego, od 1 grudnia 2019 na stanowisku profesora. Z racji prowadzonych badań, koncentrujących się na zagadnieniach historii społeczno-gospodarczej oraz polityki gospodarczej i społecznej, w 2002 roku podjął współpracę z ówczesną Katedrą Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 1 października 2011 r. pracownik Katedry Politologii, obecnie Instytutu Nauk o Polityce, kierował w nim Zakładem Międzynarodowych Stosunków Politycznych i Gospodarczych. Od 1 września 2016 r. ponownie w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie kieruje Zakładem Historii Gospodarczej i Społecznej. W latach 2012-2016 Przewodniczący Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego, w okresie 2014-2016 Kierownik Studiów Doktoranckich z Historii, w latach 2016-2019 Dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, od roku 2019 Prorektor ds. Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, w kadencji  2016-2020 członek Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 2015-2021 członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej, w tym w latach 2017-2021 Prezes Zarządu; członek Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, od 2016 roku wchodzi w skład Komitetu Redakcyjnego najstarszego polskiego czasopisma naukowego z zakresu historii gospodarczej i społecznej „Roczników Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, twórca i redaktor naczelny kwartalnika „UR Journal of Humanities and Social Sciences”. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, polityki gospodarczej II Rzeczypospolitej oraz przemian gospodarczych i społecznych w Polsce południowo-wschodniej w II połowie XX i na początku XXI wieku. Autor ok. 170 publikacji naukowych, w tym 6 monografii autorskich: The origins of the welfare state: Polish social policy in 1918–1939, Berlin 2021; Czas przełomu. Polska polityka społeczna w latach 1944-1950, Rzeszów 2018; Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej. Uwarunkowania – instytucje - działania, Rzeszów 2013; Monopole skarbowe w polityce podatkowej Drugiej Rzeczypospolitej, Rzeszów 2009; Miejsce monopoli skarbowych w reformie stabilizacyjnej Władysława Grabskiego (1923-1925), Rzeszów 2008; Przemysł gorzelniczy w II Rzeczypospolitej, Rzeszów 2002; 3 monografii współautorskich: Tropem rzeszowskich miejsc pamięci [współautorzy E. Czop, A. Bonusiak]; A Prometheus on a Human Scale – Ignacy Łukasiewicz [współautorzy P. Franaszek, A. Kozicka-Kołaczkowska, M. Ruszel, G. Zamoyski]; Ignacy Łukasiewicz. Prometeusz na ludzką miarę, Warszawa 2021 [współautorzy P. Franaszek, A. Kozicka-Kołaczkowska, M. Ruszel, G. Zamoyski]; redaktor i współredaktor 20 monografii zbiorowych, w tym sześciu tomów „Studiów z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku”, uczestnik kilkudziesięciu krajowych i zagranicznych konferencji naukowych. Kierownik realizowanego od 2018 roku projektu „W drodze ku modernizacji. Niepodległa Polska i wolni Polacy w XIX-XXI wieku”, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i opiewającego na kwotę 1 365 819 zł, a także realizowanego od 2022 roku projektu "Ku lepszej przyszłości. Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku" w ramach programu "Nauka dla Społeczeństwa" (kwota finansowania 412 000 zł).

Publikacje