dr hab. prof. UR Mariola Hoszowska

  • Jednostka:
    Instytut Historii
  • Budynek: Aleja Rejtana 16 C
  • Pokój: 213
  • Nr telefonu: 512075393
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0003-1475-1561
  • Konsultacje: wtorek 11:15-12:45

Informacje

Absolwentka kierunku historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (1990); doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (WSP, 1997, rozprawa "Metody nauczania historii w ogólnokształcącej szkole średniej w Polsce 1944-1966",  napisana pod kierunkiem dra hab. prof. WSP Alojzego Zieleckiego); stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie dziejów Polski XIX i XX wieku (Wydział Socjologiczno-Historyczny UR, 2007); od 1990 r. asystent, następnie adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Historii WSP/UR; od 2007 r. kierownik Zakładu Dydaktyki Historii/Edukacji i Kultury HIstorycznej; członek Międzynarodowych Zespołów Badawczych: "Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX wieku" (2002-2007), "Historia-Mentalność-Tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków wżyciu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku" (2008-2012), "Galicja 1772-1918" (2009-2015); pomysłodawczyni utworzenia w 2012 r. Towarzystwa Historiograficznego z siedzibą w Rzeszowie (w latach 2012-2014 wiceprezes, następnie przewodnicząca Koła TH w Rzeszowie); w latach 2012-2016 kierownik grantu badawczego z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki "Wspólne dziedzictwo. Historiografia polska i ukraińska we Lwowie w XIX i XX wieku (do 1939 r.)"; w latach 2018-2023 uczestnik grantu badawczego z NPHR: "Alma Mater Leopoliensis. Dzieje humanistyki lwowskiej 1661-1946" (kierownik prof. dr hab. Anna Janina Dąbrowska, UWr). Autorka ponad 120 artykułów, w tym monografii: "Praktyka nauczania historii w Polsce 1944-1956" (2002), "Siła tradycji, presja życia. Kobiety w dawnych podręcznikach dziejów Polski (1795-1918)" (2005), "Ludwik Finkel i Akademia Umiejętności w Krakowie. Z dziejów współpracy Lwowa i Krakowa na przełomie XIX i XX wieku" (2011), "Szymon Askenazy i jego korespondencja z Ludwikiem Finklem" (2013); współredaktorka kilku monografii zbiorowych.

Publikacje