dr hab. prof. UR Mariola Garczyńska

  • Jednostka:
    Zakład Podstaw Rolnictwa i Gospodarki Odpadami
  • Budynek: D3
  • Pokój: 3.34
  • Nr telefonu: 17 872 16 49
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0003-1648-353X
  • Konsultacje: brak

Informacje

Prośrodowiskowe unieszkodliwianie odpadów biodegradowalnych z wykorzystaniem wermikultury. Wpływ czynników środowiskowych na populacje dżdżownic Lumbricidae. Właściwości fizykochemiczne wytworzonych wermikompostów (w tym osadów pofermentacyjnych). Wybrane aspekty ekotoksykologii dżdżownic.

 

The environmentally friendly decomposition of organic waste by use of vermiculture. The influence of environmental factors on the populations of Lumbricidae. Physico-chemical properties of vermicompost which has been produced (including digestate). Selected aspects of earthworm ecotoxicology.

Publikacje