mgr inż. Magdalena Kowalczyk

  • Jednostka:
    Zakład Technologii Mleczarstwa
  • Budynek: D10
  • Pokój: 1,14
  • Nr telefonu: 177854903
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0002-0790-3865
  • Konsultacje: -

Informacje

Zainteresowania naukowe

- przeżywalność bakterii probiotycznych w czasie przechowywania lodów i mleka fermentowanego,

- zastosowanie prebiotyków w produkcji lodów z mleka różnych gatunków zwierząt,

Research interests

- survival of probiotic bacteria during storage of ice cream and fermented milk,

- application of prebiotics in the production of ice cream from milk of different animal species,

Publikacje