prof. dr hab. Krzysztof Kukuła

 • Jednostka:
  Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska
 • Budynek: D9
 • Pokój: 217
 • Nr telefonu: 17 785 52 17
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0002-9685-7994
 • Konsultacje: wtorek 11.30-13.30 lub w inny dzień, po wcześniejszym uzgodnieniu

Informacje

Tematyka badawcza:

ekologia populacji zwierząt; ekologia wód płynących; funkcjonowanie ekosystemów; zagrożenia antropogeniczne środowiska; ochrona i monitoring wód śródlądowych; wpływ bobrów na środowisko; gatunki kluczowe i inżynierskie; drapieżniki szczytowe; korytarze ekologiczne; wpływ suszy na ekosystemy; bariery ekologiczne; siedliska pomostowe; analizy statystyczne w ekologii

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Ekologiczne podstawy ochrony środowiska
 • Ekologiczne uwarunkowania ochrony przyrody
 • Energia odnawialna a środowisko przyrodnicze
 • Fauna karpackich parków narodowych
 • Hydrobiologia i monitoring wód
 • Obce gatunki w faunie wód śródlądowych
 • Ochrona ekosystemów wodnych w terenach rolniczych
 • Podstawy statystyki w ochronie środowiska
 • Projektowanie i funkcjonowanie korytarzy ekologicznych
 • Renaturyzacja i rekultywacja środowisk wodnych
 • Renaturyzacja i utrzymanie dobrego stanu ekologicznego potoków karpackich
 • Techniki renaturyzacji wód powierzchniowych
 • Zachowanie dobrego stanu ekologicznego cieków wodnych w terenach rolniczych
 • Conservation biology oraz Stream ecology (w ramach programu Erasmus +)

Publikacje