dr inż. Jadwiga Lechowska

 • Jednostka:
  Zakład Produkcji Zwierzęcej i Oceny Produktów Drobiarskich
 • Budynek: D9
 • Pokój: 352
 • Nr telefonu: 17-785-53-52
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0002-2866-0997
 • Konsultacje: poniedziałek 8:00-8:45; czwartek 8:00-8:45

Informacje

Zainteresowania dr Lechowska:

 • wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na produkcyjność zwierząt gospodarskich;
 • produkcyjność rodzimych ras zwierząt;
 • wykorzystanie zwierząt gospodarskich w gospodarstwach ekologicznych i agroturystyce;
 • dobrostan zwierząt;
 • wykorzystanie odchodów i odpadów zwierzęcych na cele energetyczne;

Dr Lechowska research interests:

- The influence of genetic and environmental factors on livestock productivity;

- Productivity of native breeds of animals;

- The use of livestock in organic farms and agritourism;

- Animal welfare;

- The use of animal manure and waste for energy purposes.

 

Publikacje