dr inż. Grzegorz Gruzeł

  • Jednostka:
    Instytut Nauk Fizycznych
  • Budynek: A0 B3
  • Pokój: 302
  • Nr telefonu: 17 851 86 63
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0003-0714-3699
  • Konsultacje: środa 12.00-13.30

Informacje

Wytwarzanie metodami chemicznymi nanocząstek metali szlachetnych oraz tak zwanych nanoramek o różnej morfologii (kształt, rozmiar, skład chemiczny, segregacja fazowa), jako potencjalnych nanokatalizatorów w ogniwach paliwowych. Charakteryzacja otrzymanych nanostruktur za pomocą transmisyjnej i skaningowej mikroskopii elektronowej, dyfrakcji rentgenowskiej, pomiarów potencjału zeta, a także zbadanie ich własności elektrochemicznych w reakcjach utleniania alkoholi.

 

Preparation of metalic and oxides nanoparticles, especially so-called nanoframes with different morphologies (i.e. shape, size, chemical composition, phase segregation) for catalytic applications in Fuel Cells.  Characterization of the obtained nanostructures using transmission and scanning electron microscopy (TEM and SEM), X-ray diffraction (XRD), zeta potential measurements, as well as testing their electrochemical properties in alcohol oxidation reactions.