dr Bożena Kochman-Haładyj

  • Jednostka:
    Instytut Neofilologii/Institute of Modern Languages, Katedra Anglistyki/Department of English Studies
  • Budynek: A3
  • Pokój: 103
  • Nr telefonu: 178721214
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0002-3944-2186
  • Konsultacje: Pon. 11.45-12.30, Wt. 11.45-12.30

Informacje

Bożena Kochman-Haładyj jest zatrudniona z Katedrze Anglistyki w Instytucie Neofilologii na Uniwersytecie Rzeszowskim, gdzie zajmuje stanowisko dydaktyczno-badawcze w Zakładzie Współczesnego i Historycznego Językoznawstwa Angielskiego i Porównawczego. Jej zainteresowania naukowe obejmują socjolingwistykę, semantykę, paremiologię, paremiologię kontrastywną, kulturologię lingwistyczną, aksjolingwistykę.

Bożena Kochman-Haładyj (Ph.D.) has been affiliated with the Department of English Studies of the Institute of Modern Languages at the University of Rzeszow, where she holds a teaching and research position in the Chair of Contemporary and Historical English and Comparative Linguistics. Her scientific interests embrace sociolinguistics, semantics, paremiology, contrastive paremiology, linguistic culturology, axiolinguistics.

Publikacje