dr hab., prof. UR Andrzej Dziedzic

 • Jednostka:
  Instytut Nauk Fizycznych
 • Budynek: A0
 • Pokój: 317 B3 lub 58,59,60 B2
 • Nr telefonu: 17 851 87 30
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0002-4116-3100
 • Konsultacje: Wtorek 10.00-11.30

Informacje

Działalność naukowa dotyczy krystalizacji powłok, cienkich filmów z fazy gazowej w procesie reaktywnego rozpylania magnetronowego, nanokompozytów w aplikacjach antybakteryjnych i antywirusowych. Modyfikacji ditlenku tytanu N, Ag i Pt. Charakterystyki struktury nanomateriałów metodami TEM (HRTEM i HRSTEM z FFT, SAED, TEM z EDS).


Scientific activity concerns the crystallization of coatings, thin films from the gas phase in the process of reactive magnetron sputtering, nanocomposites in antibacterial and antivirus applications. Modification of titanium dioxide N, Ag and Pt. Structure characteristics of nanomaterials using TEM methods (HRTEM and HRSTEM with FFT, SAED, TEM with EDS).

Publikacje 2023r.

 1. Zaborniak, N. Pieńkowska, P. Chmielarz, G. Bartosz, A. Dziedzic, I. Sadowska-Bartosz, Nitroxide-containing amphiphilic polymers prepared by simplified electrochemically mediated ATRP as candidates for therapeutic antioxidants, Polymer, 273, 2023, 125885, https://doi.org/10.1016/j.polymer.2023.125885
 2. Stolyarchuk, O. Kuzyk, O. Dan’kiv, A. Dziedzic, G. Kleto, A. Stolyarchuk, A. Popovych, I. Hadzaman, Growth of Zn1−x NixO thin films and their structural, optical and magneto-optical properties, Coatings, 2023, 13 (3), 601; https://doi.org/10.3390/coatings13030601
 3. Kulpa-Greszta, A. Tomaszewska, A. Dziedzic, R. Pązik, Temperature effects induced by NIR photo-stimulation within Ist and IInd optical biological window of seed-mediated multi-shell nanoferrites, Dalton Transactions, 2023, 52, 2580–2591, https://doi.org/10.1039/D2DT04178B
 4. Kulpa-Greszta; A. Tomaszewska, A. Dziedzic, I. Rzeszutek, R. Pązik, Heat generation on Fe3O4@SiO2@Au core-shell structures using synergy of an alternating magnetic field and NIR laser light within Ist biological optical window, Materials Today Communications 35C (2023) 1055132023, https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2023.105513

Publikacje