dr hab., prof. UR Andrzej Dziedzic

 • Jednostka:
  Instytut Nauk Fizycznych
 • Budynek: A0
 • Pokój: 317 B3 lub 58,59,60 B2
 • Nr telefonu: 17 851 87 30
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0002-4116-3100
 • Konsultacje: Wtorek 10.00-11.30

Informacje

Działalność naukowa dotyczy krystalizacji powłok, cienkich filmów z fazy gazowej w procesie reaktywnego rozpylania magnetronowego, nanokompozytów w aplikacjach antybakteryjnych i antywirusowych. Modyfikacji ditlenku tytanu N, Ag i Pt. Charakterystyki struktury nanomateriałów metodami TEM (HRTEM i HRSTEM z FFT, SAED, TEM z EDS).


Scientific activity concerns the crystallization of coatings, thin films from the gas phase in the process of reactive magnetron sputtering, nanocomposites in antibacterial and antivirus applications. Modification of titanium dioxide N, Ag and Pt. Structure characteristics of nanomaterials using TEM methods (HRTEM and HRSTEM with FFT, SAED, TEM with EDS).

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-4116-3100

https://www.researchgate.net/profile/Andrzej-Dziedzic-2

Wnioski i patenty

 1. Patent na wynalazek na rzecz UR nr 240989, Dziedzic A., Bochnowski W., Szyller Ł., Adamiak S., Wisz G., Cebulski J., Sposób wytwarzania powłoki ditlenku tytanu modyfikowanego srebrem i azotem oraz powłoka wytworzona tym sposobem. Decyzja o przyznaniu patentu z dnia 19.04.2022r.
 2. Wniosek o udzielenie patentu na wynalazek, Adamiak S., Dziedzic A., Szyller Ł., Wisz G., Wal A., Zdeb B. Głowa Ł. Sposób wytwarzania multiwarstwowej powłoki Mo/Mo-Mo2N oraz powłoka wytworzona tym sposobem, z dnia 8.06.2020 r., nr P.434263 [WIPO ST 10/C PL434263].
 3. Wniosek o udzielenie patentu na wynalazek, Adamiak S., Dziedzic A., Bochnowski W., Szyller Ł., Wisz G., Powłoka nanokompozytowa Mo-Mo2N, zwłaszcza na łożyska ślizgowe i sposób otrzymywania powłoki nanokompozytowej Mo-Mo2N, z dnia 3.12.2020 r., nr P.436219 [WIPO ST 10/C PL436219].
 4. Wniosek o udzielenie patentu na wynalazek, Dziedzic A., Adamiak S., Zdeb B., Zaczek A., Wal A., Sposób wytwarzania antybakteryjnej nanokompozytowej powłoki oraz antybakteryjna powłoka wytworzona tym sposobem, z dnia 22.10.2021 nr P.439277 [WIPO ST 10/C PL439277]

Udział w grantach

 1. Pyomelanina izolowana z drożdży niekonwencjonalnych i jej nanokompozyt do zastosowań biomedycznych, kosmetycznych i jako forma materiału opakowaniowego, Projekt badawczo-rozwojowy Podkarpackiego Centrum Innowacji, 17/UR/1/DG/PCI/2021, wykonawca.
 2. Antybakteryjna powłoka TiO2:Ag,N wytworzona na szkle hartowanym naklejanym na wyświetlacze dotykowe, Projekt badawczo-rozwojowy Podkarpackiego Centrum Innowacji, umowa 30/UR/1/DG/PCI/2020, kierownik i wykonawca.
 3. Nanokompozytowa powłoka Mo-N/Mo do zastosowań na węzły tarcia w maszynach i urządzeniach, Projekt badawczo-rozwojowy Podkarpackiego Centrum Innowacji, 12/UR/1/DG/PCI/2019, kierownik i wykonawca.
 4. Efekt synergii zmiennego pola magnetycznego i konwersji promieniowania elektromagnetycznego z zakresu I i II optycznej bramki biologicznej na ferrytowych materiałach nanostrukturalnych dla nowoczesnych termicznych terapii chorób geoplastycznych, 2018-21, NCN, OPUS, UMO-2017/25/B/ST5/00497, wykonawca.
 5. Badania nad technologiami nowej generacji do zastosowań w systemach wentylacyjnych i systemach zabudowy ściennej zapewniających ultrawysokie parametry czystości mikrobiologicznej: powierzchni elewacji ściennych bloków operacyjnych, powierzchni wewnętrznych kanałów wentylacyjnych i dystrybuowanego powietrza, 2015-18, PBS3/B9/35/2015 NCBiR (Programu Badań Stosowanych), wykonawca oraz osoba odpowiedzialna merytorycznie ze strony UR za realizację zadania badawczego pt. Charakterystyka struktury otrzymanych magnetronowo powłok tytanowych, miedzianych, srebrnych na stali nierdzewnej oraz aluminium z wykorzystaniem techniki TEM z EDS, AFM, TOF-SIMS oraz spektroskopii odbiciowe. Konsorcjum CREO sp. z o.o. (lider), DAGlass, Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica.
 6. Badania nad technologią wytwarzania wielokomorowych szyb zespolonych o ultrawysokich parametrach optycznych, termoizolacyjnych i dźwiękochłonnych, 2015-16, PBS3/B2/19/2015 NCBiR (Programu Badań Stosowanych), wykonawca oraz osoba odpowiedzialna merytorycznie ze strony UR za realizację zadania badawczego pt. Charakterystyka struktury otrzymanych magnetronowo powłok tytanowych, krzemowo-aluminiowych na szkle z wykorzystaniem techniki TEM z EDS, AFM, TOF-SIMS. Konsorcjum DAGlass (lider), Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Krakowska.
 7. Poznanie mechanizmów fizycznych decydujących o umocnieniu nowych powłok nanokompozytowych i multinanowarstw otrzymanych w procesach PVD, 2013-15, WND-RPPK.01.03.00-18-0572/12, wykonawca.
 8. Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym, 2010-15, POIG.01.01.02-00-015/08-00, EFRR. Konsorcjum Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET - Dolina Lotnicza, wykonawca.
 9. Optymalizacja procesu laserowej obróbki stali szybkotnącej, 1996-97, 7T08B03910, Komitet Badań Naukowych, wykonawca.
 10. Osada społeczności scytyjskiego kręgu kulturowego w Hruszowicach, stan. 2 jako element tzw. aglomeracji chotynieckiej, Projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, EBOI 178701/20, wykonawca.

Publikacje