dr Agnieszka Kawalec

  • Jednostka:
    Instytut Historii, Zakład Historii XIX w.
  • Budynek: A1
  • Pokój: 221
  • Nr telefonu: 178721306
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0002-3144-3184
  • Konsultacje: czwartek 10.00 - 12.00

Informacje

Dr Agnieszka Kawalec; absolwentka filologii polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (1998) oraz historii na Uniwersytecie Rzeszowskim (2000); doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (UR, 2005); od 2007 r. adiunkt w Zakładzie historii XIX wieku w Instytucie Historii UR. W latach 2002-2006 członek Międzynarodowego Zespołu Badawczego „Wielokulturowe Środowisko Historyczne Lwowa w XIX i XX wieku”; następnie do 2012 członek Międzynarodowego Zespołu Badawczego „Historia-mentalność-tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku", w latach 2009-2015 Sekretarz Międzynarodowego Zespołu Badawczego „Galicja 1772-1918”; od 2012 r. skarbnik Towarzystwa Historiograficznego; od 2016 r. członek zarządu Polskiego Towarzystwa Historycznego, oddział w Rzeszowie; od 2015 zastępca redaktora naczelnego pisma „Galicja. Studia i materiały”; od 2016 r. zastępca dyrektora Instytutu Historii UR ds. studentów i dydaktyki.

Zainteresowania badawcze:  historia Polski XIX wieku, w szczególności: historia kultury, nauki, historia intelektualna, biografistyka, dzieje Galicji 1772-1918. Autorka ponad 50 publikacji naukowych, współredaktorka kilku prac zbiorowych,.

Publikacje