I rok 2021/2022

Aplikacje grantoweGrant applications

Dydaktyka szkoły wyższejHigher education teaching

Etyka w nauceEthic in science

Język angielski / English

Praktyka zawodowa / Professional practice

Metodologia badań naukowych - archeologiaScientific Research Methodology - archaeology

Metodologia badań naukowych - ekonomia i finanseScientific research methodology - economics and finance

Metodologia badań naukowych - filozofiaScientific Research Methodology - philosophy

Metodologia badań naukowych - historiaScientific Research Methodology - history

Metodologia badań naukowych - językoznawstwoScientific Research Methodology - linguistics

Metodologia badań naukowych - literaturoznawstwoScientific Research Methodology - literary studies

Metodologia badań naukowych - nauki biologiczneScientific Research Methodology - biological sciences

Metodologia badań naukowych - nauki fizyczneScientific Research Methodology - physical sciences

Metodologia badań naukowych - nauki o polityce i administracjiScientific Research Methodology - political science and public administration

Metodologia badań naukowych - Nauki o zdrowiuScientific Research Methodology - health sciences

Metodologia badań naukowych - nauki prawneScientific Research Methodology - law

Metodologia badań naukowych - nauki socjologiczneScientific Research Methodology - sociology

Metodologia badań naukowych - pedagogikaScientific Research Methodology - education

Metodologia badań naukowych - rolnictwo i ogrodnictwoScientific Research Methodology - agriculture and horticulture

Metodologia badań naukowych - sztuki muzyczneScientific Research Methodology - music

Metodologia badań naukowych - sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztukiScientific Research Methodology - fine arts and art conservation

Metodologia badań naukowych - technologia żywności i żywieniaScientific Research Methodology - nutrion and food technology

Seminarium doktoranckie - prof. dr hab. S.Czopek / Doctoral seminar - prof. dr hab. S.Czopek

Seminarium doktoranckie - dr hab. G.Ślusarz, prof. URDoctoral seminar - dr hab. G.Ślusarz, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. K. Bochenek, prof. URDoctoral seminar - dr hab. K. Bochenek, prof. UR

Seminarium doktoranckie - semestr I - dr hab. R. Kolarzowa, prof. URDoctoral seminar semester I - dr hab. R. Kolarzowa, prof. UR

Seminarium doktoranckie - semestr II - dr hab. R. Kolarzowa, prof. URDoctoral seminar semester II - dr hab. R. Kolarzowa, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. J. Pisulińska, prof. URDoctoral seminar - dr hab. J. Pisulińska, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. K. Nycz, prof. URDoctoral seminar - dr hab. K. Nycz, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. L. Harmon, prof. URDoctoral seminar - dr hab. L. Harmon, prof. UR

Seminarium doktoranckie - prof. dr hab. M. StaniszDoctoral seminar - prof. dr hab. M. Stanisz

Seminarium doktoranckie - prof. dr hab. O. WeretiukDoctoral seminar - prof. dr hab. O. Weretiuk

Seminarium doktoranckie - dr hab. G. Chrzanowski, prof. UR / Doctoral seminar - dr hab. G. Chrzanowski, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. R. Hakalla, prof. URDoctoral seminar - dr hab. R. Hakalla, prof. UR

Seminarium doktoranckie - prof. dr hab. A. PawłowskaDoctoral seminar - prof. dr hab. A. Pawłowska

Seminarium doktoranckie - dr hab. K. Żarna, prof. URDoctoral seminar - dr hab. hab. K. Żarna, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. E. Barnaś, prof. URDoctoral seminar - dr hab. E. Barnaś, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. n. o zdr. L. Perenc, prof. URDoctoral seminar - dr hab. n. o zdr. L. Perenc, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. A. Golonka, prof. URDoctoral seminar - dr hab. A. Golonka, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. A. Kościółek, prof. URDoctoral seminar - dr hab. A. Kościółek, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. K. Leśniak-Moczuk, prof. URDoctoral seminar - dr hab. K. Leśniak-Moczuk, prof. UR

Seminarium doktoranckie - prof. dr hab. J. SzempruchDoctoral seminar - prof. dr hab. J. Szempruch

Seminarium doktoranckie - dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. URDoctoral seminar - dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. J. Stanek-Tarkowska, prof. URDoctoral seminar - dr hab. J. Stanek-Tarkowska, prof. UR

Seminarium doktoranckie - prof. dr hab. inż. J. GorzelanyDoctoral seminar - prof. dr hab. inż. J. Gorzelany

Seminarium doktoranckie - dr hab. M. Dymon, prof. UR / Doctoral seminar - dr hab. M. Dymon, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. A. Lech-Bińczycka, prof. URDoctoral seminar - dr hab. A. Lech-Bińczycka, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. J. Sawicka, prof. URDoctoral seminar - dr hab. J. Sawicka, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. inż. G. Zaguła, prof. URDoctoral seminar - dr hab. inż. G. Zaguła, prof. UR

Seminarium doktoranckie - prof. dr hab. inż. G. JaworskaDoctoral seminar - prof. dr hab. inż. G. Jaworska