III rok 2022/2023

Język nowożytny - język angielski / Modern language - English

Język nowożytny - język niemiecki / Modern language - German

Praktyka zawodowa / Professional practice

Seminaria doktoranckie / Doctoral seminars:

Seminarium doktoranckie - dr hab. Tomasz Bochnak, prof. UR / Doctoral seminar - dr hab. Tomasz Bochnak, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. Andrzej Niemczuk, prof. UR / Doctoral seminar - dr hab. Andrzej Niemczuk, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. Jan Pisuliński, prof. UR / Doctoral seminar - dr hab. Jan Pisuliński, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. Ewa Oronowicz-Kida, prof. UR / Doctoral seminar - dr hab. Ewa Oronowicz-Kida, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. Agnieszka Myszka, prof. UR / Doctoral seminar - dr hab. Agnieszka Myszka, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. Mariusz Chrostek, prof. UR / Doctoral seminar - dr hab. Mariusz Chrostek, prof. UR

Seminarium doktoranckie - prof. dr hab. Kazimierz Prus / Doctoral seminar - prof. dr hab. Kazimierz Prus

Seminarium doktoranckie - dr hab. Elżbieta Mazur, prof. UR / Doctoral seminar - dr hab. Elżbieta Mazur, prof. UR

Seminarium doktoranckie - prof. dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg / Doctoral seminar - prof. dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg

Seminarium doktoranckie - dr hab. Dorota Karkut, prof. UR / Doctoral seminar - dr hab. Dorota Karkut, prof. UR

Seminarium doktoranckie - prof. dr hab. Marian Cholewa; prof. dr hab. n.med. Krzysztof Gutkowski / Doctoral seminar - prof. dr hab. Marian Cholewa; prof. dr hab. n. med. Krzysztof Gutkowski

Seminarium doktoranckie - dr hab. Marta Łuszczak, prof. UR / Doctoral seminar - dr hab. Marta Łuszczak, prof. UR

Seminarium doktoranckie - prof. dr hab. n. med. Adam Reich / Doctoral seminar - prof. dr hab. n. med. Adam Reich

Seminarium doktoranckie - dr hab. Andrzej Zapałowski, prof. UR / Doctoral seminar - dr hab. Andrzej Zapałowski, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. Bogusław Kotarba, prof. UR / Doctoral seminar - dr hab. Bogusław Kotarba, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. n. med. Jan Rutowski, prof. UR / Doctoral seminar - dr hab. n. med. Jan Rutowski, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. Paweł Więch, prof. UR; dr hab. n. med. Mariusz Dąbrowski, prof. UR / Doctoral seminar - dr hab n. o zdr. Paweł Więch, prof. UR; dr hab. n. med. Mariusz Dąbrowski, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. Roman Uliasz, prof. UR / Doctoral seminar - dr hab. Roman Uliasz, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. Teresa Zbyrad, prof. UR / Doctoral seminar - dr hab. Teresa Zbyrad, prof. UR

Seminarium doktoranckie - prof. dr hab. inż. Józef Gorzelany / Doctoral seminar - prof. dr hab. inż. Józef Gorzelany

Seminarium doktoranckie - dr hab. inż. Renata Tobiasz-Salach, prof. UR / Doctoral seminar - dr hab. inż. Renata Tobiasz-Salach, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. Jadwiga Sawicka, prof. UR / Doctoral seminar - dr hab. Jadwiga Sawicka, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. Magdalena Uchman, prof. UR / Doctoral seminar - dr hab. Magdalena Uchman, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. Marek Olszyński, prof. UR / Doctoral seminar - dr hab. Marek Olszyński, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. inż. Agata Znamirowska-Piotrowska, prof. UR / Doctoral seminar - dr hab. inż. Agata Znamirowska-Piotrowska, prof. UR

Seminarium doktoranckie - prof. dr hab. inż. Miroslava Kacaniova / Doctoral seminar - prof. dr hab. inż. Miroslava Kacaniowa

Przedmioty obowiązkowe fakultatywne (specjalistyczne) do wyboru / Optional specialist subjects:

Mikroarcheologia - na pograniczu archeologii i kryminalistyki. Znaczenie informacji "niewidzialnej" / Microarchaeology – on the border of archaeology and forensics. The importance of "invisible" information

Sens istnienia człowieka w świecie / The meaning of man's existence in the world

Przemiany w polskiej nauce historycznej XX wieku / Transformations in Polish historical science of the 20th century

Tłumaczenia języków specjalistycznych / Translation of specialized languages

Polska proza XXI wieku / Polish prose of the 21st century

Kinematyka cząstek elementarnych / Kinematics of elementary particles

Możliwości wykorzystania materiału tkankowego i komórkowego do badań naukowych / Possibilities of using tissue and cellular material for scientific research

Samorząd terytorialny w ujęciu porównawczym / Local government in a comparative perspective

Żywienie w chorobach przewodu pokarmowego / Nutrition in gastrointestinal diseases

Informatyzacja administracji publicznej / Informatisation of public administration

Teorie socjologiczne / Sociological theories

Technologia produkcji materiału szkółkarskiego / Technology of the production of nursery material

Nowoczesne metody instrumentalne w analizie żywności / Modern instrumental method for food analysis

Współczesne praktyki i strategie artystyczne

Kamienie szlachetne i ozdobne w kontekście archeologicznym - znaczenie barwy, występowanie, badanie pochodzenia / Precious and ornamental stones in archaeological context - meaning of color, occurrence, study of origin

Filozofia podmiotu / Philosophy of the subject

Prozopografia w badaniach historii XX wieku / Prosopography in historical research

Przygotowanie wystąpienia konferencyjnego / Preparing a conference presentation

Podróżopisarstwo dawne i współczesne / Travel writing ancient and modern

Spektroskopia atomowa i molekularna / Atomic and molecular spectroscopy

Zasady prowadzenia badań klinicznych w codziennej praktyce lekarskiej

Pisanie i redagowanie tekstów naukowych w naukach o polityce i administracji / Academic writing

Innowacyjne metody leczenia ran trudno gojących, w tym w chorobach nowotworowych / Innovative methods of treating chronic wounds, including cancer

Filozofia prawa / Philosophy of Law

Polityka społeczna / Social policy

Drzewa, zadrzewienia i lasy w krajobrazie rolniczym / Trees, groves, and woods in agricultural ladscapes

Trendy w technologii przetwórstwa surowców zwierzęcych

Technika pastelu - malarstwo dla wybranych? Zgłębianie ewenementu i tajników techniki / The technique of pastel –art for a select few? Exploration of the unique medium and technique