I rok 2019/2020

Metodologia badań naukowych – archeologia

Metodologia badań naukowych – filozofia

Metodologia badań naukowych – historia

Metodologia badań naukowych – językoznawstwo

Metodologia badań naukowych – literaturoznawstwo

Metodologia badań naukowych – nauki fizyczne

Metodologia badań naukowych – nauki medyczne

Metodologia badań naukowych – nauki prawne

Metodologia badań naukowych – nauki socjologiczne

Metodologia badań naukowych – technologia żywności i żywienia

Metodologia badań naukowych – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Aplikacje grantowe

Dydaktyka Szkoły Wyższej

Etyka w nauce

Język angielski gr.1

Język angielski gr.2

Język niemiecki gr.1

Język niemiecki gr.2

Praktyka zawodowa

Seminarium doktoranckie - dr hab. A. Niemczuk, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. A. Uberman, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. E. Łuczyńska, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. E. Oronowicz-Kida, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. I. Kapusta, prof. UR

Seminarium doktoranckie - prof. dr hab. I. Sadowska-Bartosz

Seminarium doktoranckie - dr hab. inż. M. Dżugan, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. M. Grygiel, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. P. Bińczycki, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. P. Jakubczyk, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. R. Chaber, prof. UR; dr hab. J. Cebulski, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. T. Bochnak, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. W. Wierzbieniec, prof. UR

Seminarium doktoranckie - ks. dr hab. S. Zabraniak, prof. UR

Seminarium doktoranckie - prof. dr hab. A. Lipczyński

Seminarium doktoranckie - prof. dr hab. D. Darmochwał-Kolarz

Seminarium doktoranckie - prof. dr hab. E. Ura

Seminarium doktoranckie - prof. dr hab. G. Jaworska

Seminarium doktoranckie - prof. dr hab. J. Sawicka

Seminarium doktoranckie - prof. dr hab. O. Weretiuk

Seminarium doktoranckie - prof. dr hab. S. Czopek

Seminarium doktoranckie - prof. dr hab. Z. Bilut-Homplewicz