Aktualności/News

Zmarł mgr inż. Krzysztof Golba

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,

że w dniu 13 sierpnia 2023 roku zmarł

mgr inż. Krzysztof Golba

doktorant II roku kształcenia w Szkole Doktorskiej UR

w dyscyplinie naukowej: technologia żywności i żywienia

 

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia

 

Dyrektor, pracownicy i społeczność Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim

 

wstecz