Aktualności/News

Udział doktorantki Szkoły Doktorskiej UR w piątej edycji Animal Studies Summer Institute organizowanym przez Center for Advanced Study Uniwersytetu Illinois w Urbanie-Champaign

       Mgr Magdalena Jagodzka, doktorantka czwartego roku kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego w dyscyplinie literaturoznawstwo została zakwalifikowana do udziału w piątej edycji Animal Studies Summer Institute organizowanym przez Center for Advanced Study Uniwersytetu Illinois w Urbanie-Champaign, jednym z najważniejszych ośrodków naukowych Stanów Zjednoczonych Ameryki, który odbędzie się w dniach 9-15 lipca 2023 r. Podczas tygodniowego pobytu w Uniwersytecie Illinois uczestnicy mają możliwość pracy nad własnymi projektami badawczymi pod okiem ekspertów związanych zarówno z naukami humanistycznymi, społecznymi jak i przyrodniczymi. Udział w programie pozwala na poszerzenie perspektywy badawczej poprzez warsztaty, wykłady oraz możliwość korzystania z infrastruktury uniwersytetu, w tym biblioteki. Wyjazd oraz pobyt uczestnika jest w pełni finansowany ze środków uniwersytetu goszczącego. Jak podaje strona internetowa Center for Advanced Study, dotychczas w programie uczestniczyły jedynie dwie badaczki z Polski.

       Magdalena Jagodzka, a PhD student (Literary Studies) in the Doctoral School at the University of Rzeszów, has been qualified to participate in the Fifth Annual Animal Studies Summer Institute, organised by the Center for Advanced Study at the University of Illinois Urbana-Champaign, on July 9-15. The week-long program provides participants with an opportunity to develop their research projects in cooperation with acknowledged experts in multiple research areas. It allows for expanding research perspective through workshops, lectures and access to the campus facilities, including the University Library. Participation in the summer institute is fully funded by the hosting institution. Until now, only two Polish researchers have been given a chance to take part in the program.

wstecz