Harmonogram działań

 

WYJAZDY STUDENTÓW w ramach Programu Erasmus+

marzec

– rekrutacja studentów na wyjazd za granicę na studia i praktykę, spotkania ze studentami, akcja informacyjna

koniec kwietnia

– e-mailowe ogłoszenie wyników wyboru studentów wraz z określeniem list podstawowej i rezerwowej oraz informowanie zakwalifikowanych studentów o dalszych krokach postępowania

5 - 10 maja

– ew. grupowe spotkanie informacyjne dla studentów zakwalifikowanych na wyjazd. Jeśli spotkanie będzie zaplanowane, to o terminie i miejscu studenci zostaną powiadomieni e-mailowo.

 maj-wrzesień

- nominowanie studentów oraz wysyłanie aplikacji i innych dokumentów do uczelni i instytucji partnerskich zgodnie z procedurą aplikacyjną uczelni przyjmującej.

lipiec - wrzesień

- przygotowywanie się studentów do wyjazdu na praktykę oraz na studia cząstkowe na na wakacjach, na semestr zimowy lub cały rok akademicki

- ubezpieczanie się studentów na wyjazd

- podpisywanie umów 1-2 tygodnie przed wyjazdem

- wypłata I raty dofinansowania

 1 - 30 października

– ewentualna dodatkowa rekrutacja studentów

 styczeń – marzec

- przygotowywanie się studentów do wyjazdu na studia cząstkowe lub na praktyki w semestrze letnim

- ubezpieczanie się studentów na wyjazd

- podpisywanie umów tydzień przed wyjazdem

- wypłata I raty grantu

wrzesień-styczeń-czerwiec-lipiec

- powrót studentów z praktyk oraz z studiów

- rozliczanie się z wyjazdu w Dziale Kształcenia oraz w Dziekanacie

- wypełnianie ankiet

- wypłata ostatniej raty dofinansowania