Katedra Biologii

 

Adres do korespondencji:

Instytut Biologii i Biotechnologii UR

Katedra Biologii

ul. Pigonia 1

35-310 Rzeszów

 

 

dr hab. Renata Zadrąg-Tęcza, prof. UR - Kierownik Katedry / Renata Zadrąg-Tęcza PhD, DSc, Head of   Department

Tel./Phone: +48 17 7855413

e-mail: retecza@ur.edu.pl

pok./room 413, D9

 

 • Biologia komórki,
 • Starzenie,
 • Biologia drożdży,
 • Regulacja długości życia i potencjału reprodukcyjnego komórek
 • Cell biology,
 • Aging,
 • Yeast biology,
 • Regulation of the cell reproductive potential and lifespan

prof. dr hab. Idalia Kasprzyk / Idalia Kasprzyk, PhD, DSc, ProfTit

Tel./Phone: +48177855219, +48178518511

e-mail: idalia@ur.edu.pl 

pok./room 219, D9 oraz pok. 43, B1, A0

 • Aerobiologia
 • Prognozy pyłkowe dla alergików  
 • Bioklimatologia
 • Fenologia
 • Melisopalinologia
 • Zastosowanie spektroskopii w badaniach palinologicznych
 • Monitoring chemicznych zanieczyszczeń powietrza
 • Aerobiology
 • Pollen forecasts for allergy sufferers
 • Bioclimatology
 • Phenology
 • Melisopalinology
 • Application of spectroscopy in palynological research
 • Monitoring of chemical air pollutants

prof. dr hab. Andrzej Sybirny / Andrzej Sybirny, PhD, DSc, ProfTit

Tel./Phone: +48177855440

e-mail: asybirnyy@ur.edu.pl 

pok./room 440, D9

 • Biologia komórki,
 • Biotechnologia drożdży,
 • Drożdże niekonwencjonalne,
 • Mechanizm kontrolowanej degradacji materiału komórkowego (autofagia),
 • Fermentacja alkoholowa na różnych źródłach węgla (ksyloza, arabinoza),
 • Produkcja ryboflawiny (witamina B2) oraz jej pochodnych (rozeoflawina, FMN, FAD),
 • Produkcja glutationu oraz kwasu mlekowego przez drożdże niekonwencjnalne,
 • Cell biology,
 • Yeast biotechnology,
 • Non-conventional yeast,
 • The mechanism of controlled degradation of cellular material (autophagy),
 • Alcoholic fermentation on various carbon sources (xylose, arabinose),
 • Production of riboflavin (vitamin B2) and its derivatives (roseoflavin, FMN, FAD),
 • Production of glutathione and lactic acid by non-conventional yeast

dr hab. Roma Durak, prof. UR / Roma Durak, PhD, DSc

Tel/Phone: +48178518583

e-mail: rdurak@ur.edu.pl

pok./room 334, B1, A0

 • Biologia i ekologia owadów
 • Procesy diapauzy
 • Interakcje fitofag - roślina żywicielska
 • Adaptacje owadów do stresów środowiskowych
 • Insect biology and ecology
 • Diapause processes
 • Phytophage - host interactions
 • Adaptations of insects to environmental stresses

dr hab. Tomasz Durak, prof. UR / Tomasz Durak, PhD, DSc

Tel/Phone: +48178516821

e-mail: tdurak@ur.edu.pl

pok./room 126, G4

 • Ekologia lasu,
 • Różnorodność gatunkowa,
 •  Struktura i dynamika roślinności leśnej,
 • Inerakcje między rośliną i zwierzęciem,
 • Plastyczność fenotypowa i adaptacje roślin
 •  Forest ecology,
 • Species diversity,
 • Forest vegetation structure and dynamics,
 • Plant animal interactions,
 • Plant plasticity and adaptation

dr hab. Iwona Kania-Kłosok, prof. UR / Iwona Kania-Kłosok PhD, DSc

Tel./Phone: +48177855458

e-mail: ikania@ur.edu.pl

pok./room 458 D9

 • Taksonomia i ewolucja organizmów 
 • Morfologia porównawcza i funkcjonalna Diptera
 • Inkluzje organizmów w różnowiekowych żywicach kopalnych
 • Skamieniałości organizmów w skałach osadowych
 • Taxonomy and evolution of organisms
 • Dipter's comparative and functional morphology
 • Inclusions of organisms in different-age fossil resins
 • Fossils of organisms in sedimentary rocks

dr hab. Konrad Leniowski, prof. UR/ Konrad Leniowski, PhD, DSc

Tel/Phone: +4817785451

e-mail: kleniowski@ur.edu.pl

pok./room 451, D9

 • Ekologia behawioralna
 • Ornitologia
 • Komunikacja wizualna i wokalna ptaków
 • Strategie antydrapieżnicze ptaków w okresie lęgowym
 • Badania prowadzone w Polsce, Hiszpanii, Północnym Wietnamie i Laosie
 • Behavioural ecology
 • Ornithology
 • Visual and vocal communication of birds
 • Anti-predator strategies of birds during breeding stage
 • Research conducted in Poland, Spain, Northern Vietnam and Laos

dr hab. Łukasz Łuczaj, prof. UR

Redaktor naczelny "ETNOBIOLOGIA POLSKA"

Łukasz Łuczaj, PhD, DSc, Editor-in-Chief "Etnobiologia Polska"

Tel./Phone: +481778518754

e-mail: [email protected]du.pl

pok./room 447, D9

 • Ekologia,
 • Etnobotanika,
 • Ziołoznawstwo,
 • Dzikie rośliny jadalne Europy i Chin
 • Ecology,
 • Ethnobotany,
 • Herbal studies,
 • Wild edible plants of Europe and China

dr hab. Ewa Węgrzyn, prof. UR / Ewa Wegrzyn, PhD, DSc

Tel/Phone: +4817785461

e-mail: ewegrzyn@ur.edu.pl

pok./room 457, D9

 • Ekologia behawioralna
 • Ornitologia
 • Komunikacja wizualna i wokalna ptaków
 • Strategie antydrapieżnicze ptaków w okresie lęgowym
 • Badania prowadzone w Polsce, Hiszpanii, Północnym Wietnamie i Laosie
 • Behavioural ecology
 • Ornithology
 • Visual and vocal communication of birds
 • Anti-predator strategies of birds during breeding stage
 • Research conducted in Poland, Spain, Northern Vietnam and Laos

dr hab. Justyna Ruchała / Justyna Ruchała, PhD, DSc

Tel./Phone: +48177854945

e-mail: jruchala@ur.edu.pl 

pok./room 117, D10

 • Drożdże niekonwencjonalne,
 • Inżynieria genetyczna,
 • Biotechnologia,
 • Produkcja użytecznych biotechnologicznie związków,
 • Modyfikacja metabolizmu związków węglowych,
 • Optymalizacja produkcji biopaliw z wykorzystaniem mikroorganizmów

 

 • Non-conventional yeast,
 • Genetic engineering,
 • Biotechnology,
 • Production of biotechnologically useful chemical compounds,
 • Modification of the metabolism of carbon compounds,
 • Optimization of biofuel production with the use of microorganisms

dr Sabina Bednarska / Sabina Bednarska, PhD

Tel./Phone: +48 17 7855412

e-mail: sbednarska@ur.edu.pl 

pok./room 412, D9

 • Biologia wolnych rodników,
 • Biochemia,
 • Enzymologia,
 • Chemia antyoksydantów niskocząsteczkowych,
 • Biologia drożdży
 • Free radicals biology,
 • Biochemistry,
 • Enzymology,
 • Antioxidants chemistry,
 • Yeast biology
dr Kamila Filip / Kamila Filip, PhD

Tel./Phone: +48177854945

e-mail: kafilip@ur.edu.pl

pok./room 117, D10

   

dr inż. Małgorzata Karbarz, Koordynator ds. Programu MOST) / Małgorzata Karbarz, BEng, PhD, MOST Coordinator

Tel./Phone: +48178518754

e-mail: mkarbarz@ur.edu.pl

pok./room 324, B1, A0

 • Genetyka molekularna roślin,
 • Bioetyka,
 • Plant molecular genetics, 
 • Bioethics,

dr inż. Katarzyna Kluska / Katarzyna Kluska, BEng, PhD

Tel./Phone: +48177855207

e-mail: kborycka@ur.edu.pl

pok./room 207, D9

 • Aerobiologia
 • Prognozy pyłkowe dla alergików  
 • Bioklimatologia
 • Fenologia
 • Melisopalinologia
 • Zastosowanie spektroskopii w badaniach palinologicznych
 • Monitoring chemicznych zanieczyszczeń powietrza
 • Aerobiology
 • Pollen forecasts for allergy sufferers
 • Bioclimatology
 • Phenology
 • Melisopalinology
 • Application of spectroscopy in palynological research
 • Monitoring of chemical air pollutants

dr Magdalena Kwolek-Mirek / Magdalena Kwolek-Mirek, PhD

Tel./Phone: +48 17 7855412

e-mail: mkwolek@ur.edu.pl

pok./room 412, D9

 • Biochemia,
 • Metabolizm komórki,
 • Biologia drożdży,
 • Stres oksydacyjny,
 • Toksyczność aldehydów i ich metabolitów
 • Biochemistry,
 • Cellular metabolism,
 • Yeast biology,
 • Oxidative stress,
 • Toxicity of aldehydes and metabolites

dr Mateusz Mołoń/Mateusz Mołoń, PhD

Tel./Phone: +48 17 7855407

e-mail: mmolon@ur.edu.pl 

pok./room 407, D9

 • Biologia drożdży,
 • Metabolizm komórki,
 • Starzenie,
 • Regulacja ekspresji genów,
 • Yeast biology,
 • Cellular metabolism,
 • Ageing,
 • Regulation of gene expression

mgr inż. Alicja Najdecka / Alicja Najdecka, BEng, MSc

Tel./Phone: +48177854945

e-mail: awojtun@ur.edu.pl 

pok./room 117, D10

 

 

 

dr Mateusz Wolanin / Mateusz Wolanin, PhD

Tel./Phone: +48177855449

e-mail: [email protected].edu.pl 

pok./room 449, D9

 • Geografia roślin,
 • Taksonomia roślin
 • Phytogeography,
 • Plant taxonomy

dr Zhanna Vdovychenko / Zhanna Vdovychenko, PhD

Tel./Phone: +48178518754

e-mail: zvdovychenko@ur.edu.pl

pok./room 324, A0

   

dr Sławomir Bartoszewski- pracownik naukowo-techniczny / Sławomir Bartoszewski, PhD, Research, Technical and Administrative Staff

Tel./Phone: +48 17 7855407

e-mail: sbartoszewski@ur.edu.pl 

pok./room 407, D9

 • Genetyka rozwoju,
 • Drosophila melanogaster,
 • Kutikula u owadów,
 • Supresory nowotworów,
 • Niedobór hemu,
 • Małogłowie
 • Developmental genetics,
 • Drosophila melanogaster,
 • Insect cuticle,
 • Tumour suppressors,
 • Heme shortage,
 • Microcephaly

mgr inż. Kinga Bil -  pracownik inżynieryjno-techniczny / Kinga Bil BEng., MSc - Research, Technical and Administrative Staff

Tel./Phone: +48177854942

e-mail: kslowik@ur.edu.pl 

pok./room 115, D10

 

 

mgr Rafał Czechowski– pracownik inżynieryjno – techniczny/ Rafał Czechowski, MSc, Research, Technical and Administrative Staff

Tel/Phone: +48177855459

e-mail: rczechowski@ur.edu.pl 

pok./room 461, D9

 

 

 

mgr Jagoda Dampc - pracownik inżynieryjno-techniczny / Jagoda Dampc, MSc, Research, Technical and Administrative Staff

Tel/Phone: +48178518584

e-mail: jdampc@ur.edu.pl 

pok./room 335, B1, A0

 

 

mgr Iwona Gierlicka - pracownik inżynieryjno-techniczny / Iwona Gierlicka, MSc, Research, Technical and Administrative Staff

Tel/Phone: +48177855206

e-mail: igierlicka@ur.edu.pl 

pokój/room 206 bud. D9

 

 

dr Wiktoria Jordan-Stasiło - pracownik naukowo-techniczny, instytutowy Koordynator Erasmusa / Wiktoria Jordan-Stasiło PhD, Research, Technical and Administrative Staff, ERASMUS  Coordinator

Tel./Phone: +48177855457

e-mail: wjordan@ur.edu.pl 

pok./room 459 D9

 

 

dr inż. Joanna Kisała- pracownik naukowo-techniczny / Joanna Kisała, BEng, PhD Research, Technical and Administrative Staff

Tel./Phone: +48178518581

e-mail: jkisala@ur.edu.pl 

pok./room 321, B1, A0

 • Synteza nanocząstek półprzewodników
 • Testy katalityczne nanoczastek
 • Degradacji zanieczyszczeń organicznych
 • Synthesis of semiconductor nanoparticles
 • Catalytic tests of nanoparticles
 • Degradation of organic pollutants

mgr Aleksandra Kuta - pracownik inżynieryjno-techniczny / Aleksandra Kuta BEng, Research, Technical and Administrative Staff

Tel/Phone: +48178518584

e-mail: [email protected]

pok./room 335, B1, A0

 

 

dr inż. Roman Maślanka- pracownik naukowo-techniczny/Roman Maślanka, PhD, BEng, Research, Technical and Administrative Staff

Tel./Phone: +48 17 7855413

e-mail: rmaslanka@ur.edu.pl 

pok./room 413, D9

 

 

mgr Martyna Materowska - pracownik inżynieryjno-techniczny / Martyna Materowska BEng., MSc - Research, Technical and Administrative Staff

Tel/Phone: +48178518584

e-mail: [email protected]

pok./room 335, B1, A0

 

 

dr Natalia Tańska - pracownik naukowo - techniczny, członek Rady Programowej MUR, koordynator Pikniku Nauki EXPLORACJE z ramienia UR / Natalia Tańska, PhD, Research, Technical and Administrative Staff

Tel/Phone: +4817785448

e-mail: [email protected]edu.pl 

pok./room 448, D9

 

 

mgr Michał Tuchowski - pracownik inżynieryjno - techniczny, / Michał Tuchowski MSc, Research, Technical and Administrative Staff

Tel./Phone: +48177855457

e-mail: mtuchowski@ur.edu.pl

pok./room 459 D9

 

 

mgr Dominik Wojdyła - pracownik inżynieryjno-techniczny / Dominik Wojdyła MSc, Research, Technical and Administrative Staff

Tel./Phone: +48177854942

e-mail: dwojdyla@ur.edu.pl 

pok./room 115, D10

 

 

mgr Magdalena Wójcik - pracownik naukowo-techniczny / Magdalena Wójcik, MSc, Research, Technical and Administrative Staff

Tel./Phone: +48177855206

e-mail: mwojcik@ur.edu.pl 

pok./room 206, D9