Zespół ds. Promocji Instytutu

 

Decyzją dra hab. Roberta Pązika, prof. UR - Dyrektora Instytutu Biologii i Biotechnologii powołano Zespół do spraw Promocji.

 

W skład Zespołu weszli:

ZESPÓŁ DS. PROMOCJI INSTYTUT BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII

Lp.

Imię Nazwisko

Funkcja

E-mail

Telefon

1

dr inż. Roman Maślanka

Przewodniczący,

Koordynator Nocy Biologów

rmaslanka@ur.edu.pl

+48 17 785 5413

2

dr Wiktoria Jordan - Stasiło

Z-ca przewodniczącego

wjordan@ur.edu.pl

+48 17 785 5457

3

dr Katarzyna Kozioł

Członek; koordynator Klasy Akademickiej

kkoziol@ur.edu.pl

+48 17 872 3250,

+48 17 872 3251

4

mgr inż. Bartosz Jagusztyn

Członek, osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych na stronę IBB

bjagusztyn@ur.edu.pl

+48 17 851 8620

5

mgr Dominik Wojdyła

Członek, osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych na stronę IBB

dwojdyla@ur.edu.pl

+48 17 785 4945

6

mgr inż. Magdalena Kulpa - Greszta

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie informacji w mediach społecznościowych IBB

mkulpa@ur.edu.pl

+48 17 851 8562

7

mgr Anna Tomaszewska

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie informacji w mediach społecznościowych IBB

atomaszewska@ur.edu.pl

+48 17 851 8563

8

dr Ewelina
Kuna

Członek

ekuna@ur.edu.pl 17 785 4827

9

mgr Magdalena Wójcik

Członek

mwojcik@ur.edu.pl

+48 17 785 5206

10

mgr Małgorzata Mytych

Członek

mmytych@ur.edu.pl

+48 17 851 8584

11

mgr Natalia Tańska

Członek

ntanska@ur.edu.pl

+48 17 785 4448