Komisja Bioetyczna

 

Komisja Bioetyczna Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

I termin

15 wrzesień 2021 r., godz. 15:00.

II termin

13 październik 2021 r., godz. 15:00

III termin

10 listopad 2021 r., godz. 15:00

IV termin

15 grudzień 2021 r., godz.15:00

V termin

19 styczeń 2022 r., godz.15:00

VI termin

16 luty 2022 r., godz.15:00

VII termin

16 marzec 2022 r., godz.15:00

VIII termin

13 kwiecień 2022 r., godz.15:00

*TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW SĄ TERMINAMI NIEPRZEKRACZALNYMI. WNIOSKI
ZŁOŻONE PO TERMINIE KWALIFIKOWANE BĘDĄ NA KOLEJNE POSIEDZENIE KBUR.

** LIMIT WNIOSKÓW PRZYJMOWANYCH NA JEDNYM POSIEDZENIU KBUR WYNOSI 12. O
ZAKWALIFIKOWANIU WNIOSKU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ PRZESŁANIA DROGĄ
MAILOWĄ KOMPLETU DOKUMENTÓW ORAZ DOSTARCZENIE WERSJI PAPIEROWEJ W TERMINIE ZŁOŻENIA WNIOSKU.

 

Osoba kontaktowa:

mgr IWONA BRYŁA - Z-CA SEKRETARZA KBUR, POKÓJ 125, BUDYNEK G5

komisjabioetyczna@ur.edu.pl

tel. 17 851 89 65