Absolwenci - rok 2021

 

SOFIYA KOKHANOVSKA

znane miejsce pracy: firma farmaceutycza Celon Pharma S.A., w centrum badawczo-rozwojowym. Jestem częścią zespołu CNS, który specjalizuje się w przedklinicznym rozwoju leków dla chorób o podłożu neuropsychiatrycznym

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna - 2021 rok