Współpraca krajowa

Współpraca krajowa pracowników Instytutu Biologii i Biotechnologii

Pracownik

Instytucja

prof. dr hab. Idalia Kasprzyk

 

 • Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Zakład Zoologii Systematycznej, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pracownia Aeropalinologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Katedra Botaniki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Pracownia Aeroalergenów Kliniki Immunologii, Reumatologii i Alergii Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Instytut Fizyki Jądrowej, Polska Akademia Nauk w Krakowie
 • Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Katedra Taksonomii Roślin i Fitogeografii, Katedra Botaniki, Uniwersytet Szczeciński
 • Instytut Genetyki Roślin, Polska Akademia Nauk, Poznań
 • Zakład Geoekologii i Paleogeografii, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej, Lublinie

prof. dr hab. Andriy Sybirnyy

 • Uniwersytet Gdański

dr hab. Ewa Szpyrka, prof. UR

 • F.P.H.U. Chemiqua, Kraków
dr hab. Renata Zadrąg-Tęcza, prof. UR
 • Instytut Biochemii i Biofizyki, Polska Akademia Nauk w Warszawie
 • Wydział Matematyki i Fizyki stosowanej, Politechnika Rzeszowska
 • Katedra Mikrobiologii Środowiskowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr hab. n. wet. Waldemar Grzegorzewski, prof. UR
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Lekarski, Katedra Fizjologii i Patofizjologii Człowieka, Olsztyn
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Lekarski, Katedra Farmakologii
  i Toksykologii, Olsztyn
dr hab. Iwona Kania-Kłosok, prof. UR
 • Muzeum Przyrodnicze, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt, Polska Akademia Nauk w Krakowie
 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet Gdański
 • Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
 • Uniwersytet Łódzki
dr hab. Anna Lewińska, prof. UR
 • Instytut Biologii Doświadczalnej Polska Akademia Nauk w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Instytut Zootechniki
dr hab. Łukasz Łuczaj, prof. UR
 • Instytut Dendrologii, Polska Akademia Nauk
 • Zakład Mikrobiologii i Parazytologii, Instytut Biologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR
 • Instytut Zootechniki
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Instytut Biologii Doświadczalnej, Polska Akademia Nauk w Warszawie
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
dr hab. Małgorzata Kus-Liśkiewicz, prof. UR
 • Seneca, Polkor, Warszawa
 • Politechnika Rzeszowska
dr hab. Bartosz Piechowicz, prof. UR
 • Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ropczycach
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rzeszowie
 • Rejonowe Koło Pszczelarzy w Kolbuszowej
 • Gospodarstwo ogrodnicze Stanisław Szurek

dr inż. Jennifer Mytych

 • Olimp Laboratories sp z o. o.
dr inż. Katarzyna Kluska
 • Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagieloński, Kraków
 • Zakład Zoologii Systematycznej, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pracownia Aeropalinologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr inż. Małgorzata Karbarz
 • Instytut Biologii, Wydział Geograficzno - Biologiczny, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Instytut Fizjologii Roślin, Polska Akademia Nauk w Krakowie
 • Instytut Dendrologii, Polska Akademia Nauk
 • Katedra Biologii I Bioinformatyki, Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska
 • Zakład Genetyki I Hodowli Roślin, Laboratorium Genetyki Stosowanej, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, Państwowy Instytut Badawczy
 • DANKO Hodowla Roślin Sp. Z o.o. Choryń
 • Bioorganic Technologies, Sędziszów Małopolski
 • Wydział Biotechnologii I Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy in. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Zakład Biologii Molekularnej Zwierząt, Instytut Zootechniki, Polski Instytut Badawczy, Kraków

dr Justyna Ruchała

 • Uniwersytet Gdański

dr Magdalena Kwolek-Mirek

 • Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Katedra Biologii
  Roślin i Biotechnologii, Zespół Biochemii
 • Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Katedra Biologii
  Roślin i Biotechnologii, Zespół Genetyki Roślin

dr Mateusz Wolanin

 • Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Instytut Nauk Biologicznych, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach

dr Wiktoria Jordan - Stasiło

 • Polska Akademia Nauk Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego, Środowiskowe Laboratorium Mikrotomografii Komputerowej, Warszawa

dr Sławomir Bartoszewski

 • Instytut Matki i Dziecka; Zakład Genetyki Medycznej