National Science Centre (NCN) grants

Narodowe Centrum Nauki

2013-2016

Adaptation mechanisms to low temperature in C4 grasses: maize (Zea mays L.) and miscanthus (Miscanthus x giganteus).

FUGA 2/NCN/UMO-2013/08/S/NZ9/00870

Principal investigator: Dr Anna Bilska

Amount of funding: 545.600 PLN

 

The role of gene duplications in evolutionary process, example from yeast Saccharomyces cerevisiae

SONATA 2012/07/D/NZ8/03975

Principal investigator: Dr Piotr Śliwa

Amount of funding: 302 710,00 PLN

 

 

2014-2018

Search for novel mechanisms of inhibition of cancer cell proliferation by plant-derived nutraceuticals

SONATA 2013/11/D/NZ7/00939

Principal investigator: Dr Anna Lewinska

Amount of funding: 488 402,00 PLN

List of publications:

  1. Lewińska A, Adamczyk-Grochala J, Deręgowska A, Wnuk M. Sulforaphane-induced cell cycle arrest and senescence are accompanied by DNA hypomethylation and changes in microRNA profile in breast cancer cells. 2017. Theranostics. 7(14):3461-3477. IF2016 = 8.712. MNiSW2016 = 40.
  2. Lewińska A, Bednarz D, Adamczyk-Grochala J, Wnuk M. Phytochemical-induced nucleolar stress results in the inhibition of breast cancer cell proliferation. 2017. Redox Biol. Aug;12:469-482. IF2016 = 6.337. MNiSW2016 = 40.
  3. Lewińska A, Adamczyk-Grochala J, Kwaśniewicz E, Deręgowska A, Wnuk M. Ursolic acid-mediated changes in glycolytic pathway promote cytotoxic autophagy and apoptosis in phenotypically different breast cancer cells. 2017. Apoptosis. Jun;22(6):800-815. IF2016 = 3.833. MNiSW2016 = 30.
  4. Lewińska A, Adamczyk-Grochala J, Kwaśniewicz E, Deręgowska A, Wnuk M. Diosmin-induced senescence, apoptosis and autophagy in breast cancer cells of different p53 status and ERK activity. 2017. Toxicol Lett. Jan 4;265:117-130. IF2016 = 3.858. MNiSW2016 = 35.
  5. Lewińska A, Siwak J, Rzeszutek I, Wnuk M. Diosmin induces genotoxicity and apoptosis in DU145 prostate cancer cell line. 2015. Toxicol In Vitro. Apr;29(3):417-425. IF2015 = 3.338. MNiSW2015 = 30.
  6. Lewińska A, Chochrek P, Smoląg K, Rawska E, Wnuk M. Oxidant-based anticancer activity of a novel synthetic analogue of capsaicin, capsaicin epoxide. 2015. Redox Rep. May;20(3):116-125. IF2015 = 2.606. MNiSW2015 = 20.
  7. Lewińska A, Jarosz P, Czech J, Rzeszutek I, Bielak-Żmijewska A, Grabowska W, Wnuk M. Capsaicin-induced genotoxic stress does not promote apoptosis in A549 human lung and DU145 prostate cancer cells. 2015. Mutat Res Genet Toxicol Environ Mutagen. Feb;779:23-34. IF2015 = 2.254. MNiSW2015 = 25.
  8. Lewińska A, Adamczyk J, Pająk J, Stokłosa S, Kubiś B, Pastuszek P, Słota E, Wnuk M. 2014. Curcumin-mediated decrease in the expression of nucleolar organizer regions in cervical cancer (HeLa) cells. Mutat Res Genet Toxicol Environ Mutagen. Sep 1;771:43-52. IF2014 = 2.415. MNiSW2014 = 25.

 

 

2015-2018

Selected antidepressants toxicity assessment based on in vitro studies of rat spermatocytes and mouse cell lines

PRELUDIUM 8/NCN/2014/15/N/NZ7/04097

Principal investigator: mgr Przemysław Sołek

Amount of funding: 149 940,00 PLN

 

 

2016-2019

Tradycyjne zbieractwo dziko rosnących roślin jadalnych na wyspach Dalmacji

OPUS 2015/19/B/HS3/00471

Principal investigator: dr hab. Łukasz Łuczaj prof UR

Amount of funding: 180 440 PLN

 

Lokalna wiedza dotycząca użytkowania owocników dziko rosnących grzybów na Mazowszu,

PRELUDIUM 2015/17/N/NZ9/00963

PRELUDIUM 9,

Principal investigator: mgr inż. Marcin Andrzej Kotowski

Amount of funding:  112 460 PLN

 

 

2017-2018

Przestrzenne zróżnicowanie sygnalizacji wizualnej i wokalnej pomiędzy populacjami dzięcioła średniego z Europy Środkowej oraz Gór Kantabryjskich na zachodnim zasięgu występowania gatunku

MINIATURA

Principal investigator: Dr Konrad Leniowski

Amount of funding: 29618 PLN

 

Rola sekwencji transpozonowych w promowaniu zmienności genomowej oraz związanych z nią przyczynach lekooporności u Candida albicans

MINIATURA

Principal investigator: Dr Leszek Potocki

Amount of funding: 49940 PLN

 

Significance of the autophagy in the regulation of seasonal reproduction activity in mature male bison  (Bison bonasus)

MINIATURA

Principal investigator: Dr n. wet. Anna Maria Tabęcka-Łonczyńska

Amount of funding: 49995 PLN

 

Mikro RNA w sokach z traw wybranych zbóż.

MINIATURA

Principal investigator: Dr inż. Małgorzta Karbarz

Amount of funding: 49940 PLN

 

Degradacja oksydacyjno-redukcyjna 3,3',5,5'-tetrabromobisfenolu A: badania mechanizmu degradacji i toksyczności produktów pośrednich wobec organizmów wodnych

MINIATURA

Principal investigator: Dr inż. Joanna Kisała

Amount of funding: 49500 PLN

 

Autofagia w procesie spermatogenezy u samca sarny (Capreolus capreolus) podczas sezonu rozrodczego.

MINIATURA

Principal investigator: Dr Katarzyna Kozioł

Amount of funding: 48 917 PLN

 

 

Charakterystyka nowych termoopornych izolatów drożdży.

MINIATURA

Principal investigator: Dr Małgorzata Kus-Liśkiewicz

Amount of funding: 48 400 PLN

 

Udział gazowej cząsteczki sygnałowej (H2S) w regulacji ekspresji genów zegara biologicznego.

MINIATURA

Principal investigator:Dr Maria Romerowicz-Misielak

Amount of funding: 49 391 PLN

 

 

2018-2021

Efekt synergii zmiennego pola magnetycznego i konwersji promieniowania elektromagnetycznego z zakresu I i II optycznej bramki biologicznej na ferrytowych materiałach nanostrukturalnych dla nowoczesnych termicznych terapii chorób neoplastycznych

OPUS UMO-2017/25/B/ST5/00497

Principal investigator: dr hab. Robert Pązik prof UR

Amount of funding: 1 873 116 PLN

 

 

Rola metylotransferazy DNMT2 w regulacji plastyczności genomowej komórek nowotworowych/The role of DNMT2 methyltransferase in the regulation of genomic plasticity in cancer cells

OPUS UMO-2017/25/B/NZ2/01983

Principal investigator: dr hab. Maciej Wnuk prof UR

Amount of funding: 1 432 920 PLN

List of publications:  

Lewinska A, Klukowska-Rötzler J, Deregowska A, Adamczyk-Grochala J, Wnuk M. c-Myc activation promotes cofilin-mediated F-actin cytoskeleton remodeling and telomere homeostasis as a response to oxidant-based DNA damage in medulloblastoma cells. Redox Biol. 2019 Jun;24:101163. doi: 10.1016/j.redox.2019.101163 (IF 7,793)

Bloniarz D, Adamczyk-Grochala J, Lewinska A, Wnuk M. The lack of functional DNMT2/TRDMT1 gene modulates cancer cell responses during drug-induced senescence. Aging (Albany NY). 2021 Jun 17;13(12):15833-15874. doi: 10.18632/aging.203203. (IF 5,682)

Betlej G, Lewińska A, Adamczyk-Grochala J, Błoniarz D, Rzeszutek I, Wnuk M. Deficiency of TRDMT1 impairs exogenous RNA-based response and promotes retrotransposon activity during long-term culture of osteosarcoma cells. Toxicol In Vitro. 2022 Apr;80:105323. doi: 10.1016/j.tiv.2022.105323. (IF 3,5)

Filip K, Lewińska A, Adamczyk-Grochala J, Marino Gammazza A, Cappello F, Lauricella M, Wnuk M. 5-Azacytidine Inhibits the Activation of Senescence Program and Promotes Cytotoxic Autophagy during Trdmt1-Mediated Oxidative Stress Response in Insulinoma β-TC-6 Cells. Cells. 2022 Apr 4;11(7):1213. doi: 10.3390/cells11071213. (IF 7,666)

Betlej G, Ząbek T, Lewińska A, Błoniarz D, Rzeszutek I, Wnuk M. RNA 5-methylcytosine status is associated with DNMT2/TRDMT1 nuclear localization in osteosarcoma cell lines. J Bone Oncol. 2022 Jul 30;36:100448. doi: 10.1016/j.jbo.2022.100448 (IF 4,491)

Lewińska A, Wróbel K, Błoniarz D, Adamczyk-Grochala J, Wołowiec S, Wnuk M. Lapatinib- and fulvestrant-PAMAM dendrimer conjugates promote apoptosis in chemotherapy-induced senescent breast cancer cells with different receptor status. Biomater Adv. 2022 Sep;140:213047. doi: 10.1016/j.bioadv.2022.213047 (IF 8,457)

Betlej G, Błoniarz D, Lewińska A, Wnuk M. Non-targeting siRNA-mediated responses are associated with apoptosis in chemotherapy-induced senescent skin cancer cells. Chem Biol Interact. 2023 Jan 5;369:110254. doi: 10.1016/j.cbi.2022.110254. (IF 5,168)

Adamczyk-Grochala J, Bloniarz D, Zielinska K, Lewinska A, Wnuk M. DNMT2/TRDMT1 gene knockout compromises doxorubicin-induced unfolded protein response and sensitizes cancer cells to ER stress-induced apoptosis. Apoptosis. 2022 Oct 23. doi: 10.1007/s10495-022-01779-0. (IF 5,561)

 


Nanoplatforma senolityczna oparta na nanowłóknach elektroprzędzonych dostarczająca pochodne nutraceutyków w celu usunięcia komórek nowotworu raka piersi z zaindukowanym przez chemioterapeutyki starzeniem/ Electrospun nanofiber-based nanoplatform for delivery of new nutraceutical derivatives to eliminate chemotherapy-induced senescent breast cancer cells

OPUS NCN 2021/43/B/NZ7/02129

Principal investigator: dr hab. Maciej Wnuk prof UR

Research Consortium: Univresity of Rzeszow (Leader), University of Warsaw and The ŁUKASIEWICZ Research Network - Institute of Non-Ferrous Metals

Amount of funding: 1 441 400 PLN (UR)

 

Rola metylotransferaz 5-metylocytozyny RNA w regulacji odpowiedzi komórek nowotworowych na pozakomórkowe oraz egzogenne RNA/ The role of 5-methylcytosine RNA methyltransferases in the regulation of cancer cell responses to extracellular and exogenous RNA

OPUS NCN 2021/43/B/NZ2/02210

Principal investigator: dr hab Anna Lewinska, prof UR

Amount of funding: 1 629 200 PLN