Kandydacie!

 II tura rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 rozpocznie się 29 sierpnia 2022 roku.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji znajduję się TUTAJ

 

KIERUNKI NA KTÓRE PROWADZONA BĘDZIE

II TURA REKRUTACJI NA ROK AKADEMCIKI 2022/2023

 

KNP (1).jpg [7.28 MB]

Lp.

Kierunek

Poziom

Tryb

1.

Agroleśnictwo

I stopnia

stacjonarne

2.

Architektura krajobrazu

I stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

3.

Biologia

I stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

II stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

4.

Biotechnologia

I stopnia

stacjonarne

5.

Informatyka

I stopnia

stacjonarne

6.

Informatyka i ekonometria

I stopnia

stacjonarne

7.

Inżynieria materiałowa

I stopnia

stacjonarne

8.

Logistyka w sektorze rolno-spożywczym

I stopnia

stacjonarne

9.

Matematyka

I stopnia

stacjonarne

II stopnia

10.

Mechatronika

I stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

11.

Ochrona środowiska

I stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

12.

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

I stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

13.

Rolnictwo

I stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

14.

Systemy diagnostyczne w medycynie

I stopnia

stacjonarne

15.

Technologia żywności

i żywienie człowieka

I stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

KNH (1).jpg [9.73 MB]

Lp.

Kierunek

Poziom

Tryb

1.

Archeologia

I stopnia

stacjonarne

II stopnia

2.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

I stopnia

stacjonarne

II stopnia

3.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

I stopnia

stacjonarne

II stopnia

 4.

Filologia angielska

II stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

5.

Filologia germańska

I stopnia

stacjonarne

II stopnia


6.

Filologia polska

I stopnia

stacjonarne

II stopnia

7.

Filologia rosyjska

I stopnia

stacjonarne

II stopnia

8.

Filozofia

I stopnia

stacjonarne

II stopnia

9.

Grafika

Jednolite studia magisterskie

stacjonarne

10.

Historia

I stopnia

stacjonarne

II stopnia

11.

Instrumentalistyka

I stopnia

stacjonarne

12.

Jazz i muzyka rozrywkowa

I stopnia

stacjonarne

II stopnia

13.

Komunikacja międzykulturowa

I stopnia

stacjonarne

II stopnia

14.

Kulturoznawstwo

I stopnia

stacjonarne

II stopnia

15.

Lingwistyka stosowana

II stopnia

stacjonarne

16.

Muzeologia

II stopnia

stacjonarne

17.

Logopedia z nauczaniem j. polskiego

jako obcego

I stopnia

stacjonarne

18.

Sztuki wizualne

I stopnia

stacjonarne

II stopnia

19.

Turystyka historyczna i kulturowa

I stopnia

stacjonarne

II stopnia

 

KNS (1).jpg [7.47 MB]

Lp.

Kierunek

Poziom

Tryb

1.

Administracja

I stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

II stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

2.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

I stopnia

niestacjonarne

II stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

3.

Ekonomia

I stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

II stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

4.

Finanse i rachunkowość

II stopnia

stacjonarne

5.

Nauki o rodzinie

I stopnia

stacjonarne

6.

Pedagogika
- profil ogólnoakademicki

I stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

II stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

7.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - profil praktyczny

jednolite studia magisterskie

stacjonarne

niestacjonarne

 

8.

Pedagogika specjalna

I stopnia

stacjonarne

9.

Politologia

I stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

II stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

10.

Praca socjalna

I stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

II stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

11.

Prawo

jednolite studia magisterskie

stacjonarne

niestacjonarne

12.

Socjologia

I stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

II stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

13.

Stosunki międzynarodowe

I stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

14.

Studia europejskie

II stopnia

stacjonarne

niestacjonarne

 

II tura Harmonogram 2.jpg