Szanowni Kandydaci!

II tura rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 rozpocznie się 23 sierpnia 2021 r. i będzie trwać do 16 września 2021 r.

(dla cudzoziemców i Polaków z maturą zagraniczną/międzynarodową do dnia 10 września 2021 r.)

Szczegóły znajdują się w harmonogramie.

Nabór będzie prowadzony na następujące kierunki:

 

Archeologia studia I i ll stopnia, stacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia I i ll stopnia, stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studia I i ll stopnia, stacjonarne
Filologia angielska studia ll stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
Filologia germańska studia I i ll stopnia, stacjonarne
Filologia polska studia I i ll stopnia, stacjonarne
Filologia rosyjska studia I i ll stopniastacjonarne
Filozofia studia I i ll stopnia, stacjonarne
Grafika jednolite studia magisterskie, stacjonarne
Historia studia I i ll stopnia, stacjonarne
Instrumentalistyka studia I stopnia, stacjonarne
Jazz i muzyka rozrywkowa studia I i ll stopnia, stacjonarne
Komunikacja międzykulturowa studia I i ll stopnia, stacjonarne
Kulturoznawstwo studia I i ll stopnia, stacjonarne
Lingwistyka stosowana studia ll stopnia, stacjonarne
Muzeologia studia I i ll stopnia, stacjonarne
Polonistyka stosowana studia I stopnia, stacjonarne
Sztuki wizualne studia I i ll stopnia, stacjonarne
Turystyka historyczna i kulturowa studia I i ll stopnia, stacjonarne

 

AGROLEŚNICTWO I STOPNIA STACJONARNE
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU I STOPNIA NIESTACJONARNE
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU I STOPNIA STACJONARNE
BIOLOGIA I STOPNIA NIESTACJONARNE
BIOLOGIA I STOPNIA STACJONARNE
BIOLOGIA II STOPNIA NIESTACJONARNE
BIOLOGIA II STOPNIA STACJONARNE
BIOTECHNOLOGIA I STOPNIA STACJONARNE
INFORMATYKA I STOPNIA STACJONARNE
INFORMATYKA I EKONOMETRIA I STOPNIA STACJONARNE
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA I STOPNIA STACJONARNE
LOGISTYKA W SEKTORZE ROLNO-SPOŻYWCZYM I STOPNIA STACJONARNE
MATEMATYKA I STOPNIA STACJONARNE
MATEMATYKA II STOPNIA STACJONARNE
MECHATRONIKA I STOPNIA NIESTACJONARNE
MECHATRONIKA I STOPNIA STACJONARNE
OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPNIA NIESTACJONARNE
OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPNIA STACJONARNE
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI I STOPNIA NIESTACJONARNE
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI I STOPNIA STACJONARNE
ROLNICTWO I STOPNIA NIESTACJONARNE
ROLNICTWO I STOPNIA STACJONARNE
SYSTEMY DIAGNOSTYCZNE W MEDYCYNIE I STOPNIA STACJONARNE
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I STOPNIA NIESTACJONARNE
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I STOPNIA STACJONARNE
Wychowanie fizyczne I stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne
Turystyka i rekreacja I stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne