Rekrutacja 2020/2021

 

Drodzy Kandydaci!

W dniu 14 grudnia 2020 roku ruszyła rekrutacja na semestr letni w roku akademickim 2020/2021
na studia II stopnia (po studiach inżynierskich) na kierunki:

 

Harmonogram rekrutacji dostępny jest TUTAJ

 

Informacja dla kandydatów na kierunek INFORMATYKA II stopnia (po inż.)

Kryterium kwalifikacyjnym branym pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla absolwentów inżynierskich kierunków studiów innych niż informatyka, informatyka stosowana lub informatyka i ekonometria jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu studiów I stopnia, na kierunku Informatyka, sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia.

Wykaz zagadnień znajduje się poniżej.

Informacja dla kandydatów na kierunek BIOTECHNOLOGIA II stopnia (po inż.)

Kryterium kwalifikacyjnym branym pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla absolwentów inżynierskich kierunków studiów innych niż biotechnologia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu studiów I stopnia, na kierunku biotechnologia, sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia.

Wykaz zagadnień znajduje się poniżej.

Informacja dla kandydatów na kierunek MECHATRONIKA II stopnia (po inż.)

Kryterium kwalifikacyjnym branym pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla absolwentów inżynierskich kierunków studiów innych niż mechatronika jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu studiów I stopnia, na kierunku mechatronika, sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia.

Wykaz zagadnień znajduje się poniżej.

Informacja dla kandydatów na kierunek INŻYNIERIA MATERIAŁOWA II stopnia (po inż.)

Kryterium kwalifikacyjnym branym pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla absolwentów inżynierskich kierunków studiów innych niż inżynieria materiałowa, inżynieria bezpieczeństwa, mechatronika, edukacja techniczno - informatyczna, systemy diagnostyczne w medycynie oraz fizyka techniczna jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu studiów I stopnia, na kierunku inżynieria materiałowa, sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia.

Wykaz zagadnień znajduje się poniżej.

Informacja dla kandydatów na kierunek FIZYKA II stopnia (po inż.)

Kryterium kwalifikacyjnym branym pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla absolwentów inżynierskich kierunków studiów innych niż fizyka, fizyka techniczna oraz systemy diagnostyczne w medycynie jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu studiów I stopnia, na kierunku fizyka, sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia.

Wykaz zagadnień znajduje się poniżej.