Dr Jadwiga Pawłowska-Mielech

Contact details

 • phone: +48 17 872 1675
 • e-mail: jpawlows@ur.edu.pl
 • address: M. Ćwiklińskiej St. 2, 35-601 Rzeszów, Poland, room D1-307

JEL Classification Codes

 • M41: Accounting
 • R58 Regional Development Planning and Policy 

Publication 

 • Baran E., Pawłowska-Mielech J., 2014, Poprawa spójności regionu Polski Wschodniej w warunkach integracji europejskiej, Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 166, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 128-138
 • Kaliszczak L., Pawłowska-Mielech J., 2013, Wspieranie przedsiębiorczości na poziomie lokalnym – wybrane aspekty, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XV, Zeszyt nr 6,  s. 119-123 w warunkach integracji europejskiej, Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 166, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 128-138
 • Kaliszczak L., Pawłowska-Mielech J., 2012, Istota i metody motywowania w procesie zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnym przedsiębiorstwie [w:] Społeczeństwo wobec wyzwań współczesności,  (red. K. Jaremczuk), Wydawnictwa PWSZ w Tarnobrzegu. S. 137-176
 • Hales C. F., Pawłowska-Mielech J., 2012, Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informacyjno – komunikacyjnych w procesie poprawy jakości kształcenia na kierunkach ekonomicznych, [w:] Doskonalenie procesu kształcenia na kierunkach ekonomicznych a wyzwania rynku pracy, (red. G. Ślusarz), Wydawnictwo PRINTPAP, Rzeszów, s. 111-126
 • Pawłowska-Mielech J., Ostromęcki A., 2012, Wybrane aspekty procesu dostosowania programów studiów do wymogów rynku pracy w świetle wprowadzania Krajowych Ram Kwalifikacji na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, [w:] Doskonalenie procesu kształcenia na kierunkach ekonomicznych a wyzwania rynku pracy, (red. G. Ślusarz), Wydawnictwo PRINTPAP, Rzeszów, s. 127-139
 • Pawłowska - Mielech J., 2011, Wskazania pracodawców odnośnie doskonalenia procesu kształcenia na kierunku ekonomia, [we:] Współczesne wyzwania rynkowe dla kształcenia na kierunkach ekonomicznych (red. G. Ślusarz), Wydawnictwo UR, s. 58- 63