Academic year 2014/2015

Scientific Seminars in Polish are held on Mondays.

 

1.

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu: mgr inż. Przemysław Bereziński

Temat: Detekcja anomalii w ruchu sieciowym z wykorzystaniem miar entropijnych.

Termin: 2015-07-06 godz. 12.00

Miejsce: Budynek A0, s. 127

 

2.

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu: mgr inż. Marcin Szeląg  z Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej

Temat: Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych z relacją dominacji do problemów porządkowania i klasyfikacji na podstawie podobieństwa (autoreferat rozprawy doktorskiej przygotowywanej pod opieką naukową prof. dr hab. inż. Romana Słowińskiego)

Termin: 2015-06-22 godz. 14.00

Miejsce: Budynek A0, s. 126

 

3.

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu: mgr inż. Sylwia Buregwa-Czuma

Temat: Prezentacja dotycząca zawartości publikacji na CS&P 2015 związanej z nową metodą predykcji wpływu obcego czynnika na konstrukcję klasyfikatora.

Termin: 2015-06-15 godz. 14.15

Miejsce: Budynek B4, s. 106

 

4.

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu: mgr inż. Łukasz Dydo

Temat: Prezentacja wybranych metod synchronizacji procesów współbieżnych na klastrze ICMK.

Termin: 2015-06-08 godz. 14.15

Miejsce: Budynek B4, s. 106

 

5.

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu: mgr inż. Łukasz Dydo

Temat: Prezentacja wybranych metod synchronizacji procesów współbieżnych na klastrze ICMK.

Termin: 2015-06-01 godz. 14.15

Miejsce: Budynek B4, s. 106

 

6.

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu: mgr inż. Adam Szczur

Temat: Prezentacja koncepcji dalszego rozwoju systemu do wykrywania włamań, w tym treści planowanej do publikacji na konferencję CS&P 2015.

Termin: 2015-05-25 godz. 14.15

Miejsce: Budynek B4, s. 106

 

7.

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu: mgr inż. Łukasz Dydo

Temat: Charakteryzacja podejść znanych z literatury do wykonywania masowych obliczeń współbieżnych, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia, które może być stosowane w klastrze ICMK.

Termin: 2015-05-18 godz. 14.15

Miejsce: Budynek B4, s. 106

 

8.

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu: dr inż. Przemysław Pardel

Temat:  Automatyczna klasyfikacja obiektów medycznych.

Termin: 2015-05-11 godz. 14.15

Miejsce: Budynek B4, s. 106

 

9.

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu:

Temat:  1. Stan wykonania systemu do realizacji grantów obliczeniowych.
             2. Dyskusja nad załącznikiem do uchwały Senatu UR w zakresie kryteriów awansu zawodowego na UR

Termin: 2015-05-04 godz. 14.15

Miejsce: Budynek B4, s. 106

 

10.

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu: dr Łukasz Maciura i dr inż Hubert wojtowicz

Temat:  Omówienie wyników prac zespołu w zakresie rozwiązania problemu dopasowywania siatek do obrazu mikromacierzy.

Termin: 2015-04-27 godz. 14.15

Miejsce: Budynek B4, s. 106

 

11.

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu: dr Łukasz Maciura

Temat: Algorytm segmentacji obrazów medycznych 3D przy wykorzystaniu operatorów morfologicznych oraz indeksacji metodą rozrostu.

Termin: 2015-04-13 godz. 14.15

Miejsce: Budynek B4, s. 106

 

12.

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu: mgr inż. Sylwia Buregwa-Czuma

Temat: Prezentacja koncepcji rozprawy doktorskiej.

Termin: 2015-03-30 godz. 14.15

Miejsce: Budynek B4, s. 106

 

13.

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu: dr Wojciech Rząsa

Temat: Spójność niekompletnych tablic decyzyjnych z perspektywy teorii zbiorów przybliżonych.

Termin: 2015-03-23 godz. 14.15

Miejsce: Budynek B4, s. 106

 

14.

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu: mgr inż. Łukasz Dydo

Temat: Prezentacja dotycząca oprogramowania wspomagającego uruchamianie procesów obliczeniowych na klastrze ICMK.

Termin: 2015-03-16 godz. 14.15

Miejsce: Budynek B4, s. 106

 

15.

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu: dr Krzysztof Balicki

Temat: Prezentacja dotycząca zainteresowań i wyników naukowych oraz planów rozwoju naukowego dr Balickiego cz.2.

Termin: 2015-03-09 godz. 14.15

Miejsce: Budynek B4, s. 106

 

16.

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu: mgr inż. Michał Kepski

Temat: Prezentacji aktualnego stan systemu webowego, tworzonego na potrzeby rejestrowania i obsługi wniosków o granty obliczeniowe wpływające do ICMK.

Termin: 2015-03-02 godz. 14.15

Miejsce: Budynek B4, s. 106

 

17.

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu: dr Krzysztof Balicki

Temat: Prezentacja dotycząca zainteresowań i wyników naukowych oraz planów rozwoju naukowego dr Balickiego cz.1.

Termin: 2015-02-23 godz. 14.15

Miejsce: Budynek B4, s. 106

 

18.

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu: dr inż. Dariusz Bober

Temat:  Prezentacja projektu symulatora generującego dane dotyczące zużycia energii elektrycznej.

Termin: 2015-02-16 godz. 14.15

Miejsce: Budynek B4, s. 106

 

19.

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu: dr Jolanta Wojtowicz

Temat: Metody tworzenia klasyfikatorów znanej pod nazwą SVM.

Termin: 2015-01-26 godz. 14.15

Miejsce: Budynek B4, s. 106

 

20.

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu: mgr inż. Łukasz Dydo

Temat: CommoDM - biblioteka programistyczna do eksploracji danych w języku Java.

Termin: 2015-01-19 godz. 14.15

Miejsce: Budynek B4, s. 106

 

21.

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu: dr inż. D. Bober, dr K. Balicki, dr inż. P. Pardel, dr W. Rząsa, dr inż. H. Wojtowicz.

Temat: Przedstawienie planów związanych z rozwojem naukowym w 2015 roku oraz sprawy związane z rozwojem ICMK:

1. Planowana tematyka badań na 2015 rok.

2. Planowane udziały w konferencjach indeksowanych w Web of Science (proszę być przygotowanym na pytanie o orientacyjne koszty udziału).

3. Planowane publikacje z listy A lub B.

4. Planowane rozdziały w monografiach zagranicznych lub krajowych.

5. Planowane inne publikacje.

6. Planowane wnioski o grant badawczy z Urzędu Marszałkowskiego we współpracy z partnerem przemysłowym.

7. Planowane wnioski o grant z NCN, NCBIR lub Horyzont 2020.

Termin: 2015-01-12 godz. 14.15

Miejsce: Budynek B4, s. 106

 

22.

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu: dr inż. Przemysław Pardel

Temat: Automatyczna klasyfikacja obiektów medycznych.

Termin: 2014-12-15 godz. 14.15

Miejsce: Budynek B4, s. 106

 

23.

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu: dr. hab. inż. prof. PRz Krzysztof Tereszkiewicz,  z Zakładu Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.

Temat: zapoznanie Zespołu ICMK z problematyką badań naukowych prowadzonych w w.w. Zakładzie oraz dyskusja nad ewentualnymi projektami prowadzonymi we współpracy tego Zakładu z pracownikami ICMK.

Termin: 2014-12-08 godz. 14.15

Miejsce: Budynek B4, s. 106

 

24.

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu: mgr inż. Michał Kępski

Temat: Detekcja upadku z wykorzystaniem map głębi i inercyjnego czujnika ruchu.

Termin: 2014-11-24 godz. 14.15

Miejsce: Budynek A0 część B1 strona prawa, s. 225


25.

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu: dr Wojciech Rząsa, dr inż. Przemysław Pardel

Temat: 1. Wybrane testy statystyczne. Zastosowanie w eksploracji danych.
            2. Relacja z wizyty w Uniwersytecie Flinders.

Termin: 2014-11-17 godz. 14.15

Miejsce: Budynek A0 część B1 strona prawa, s. 225

 

26.

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu: mgr inż. Łukasz Dydo, dr hab. prof. UR Jan Bazan

Temat: 1. Tworzenie V-drzew z wykorzystaniem miary jakości cięć opartej na entropii oraz indeksie Giniego - nawiązanie do miar jakości cięć znanych z algorytmów C4.5 oraz CART.
        2. Inspiracja do konstrukcji metod teoretycznego udowodnienia faktu, że prawdopodobieństwo błędnego sklasyfikowania obiektu testowego przez V-drzewo decyzyjne jest nie większe niż analogiczne prawdopodobieństwo dla klasycznego drzewa   decyzyjnego.

Termin: 2014-11-03 godz. 14.15

Miejsce: Budynek A0 część B1 strona prawa, s. 225

 

27.

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu: dr inż. D. Bober, mgr inż. A. Szczur i  dr hab. prof. UR M. Szpyrka, dr hab. prof. UR J. Bazan

Temat: 1. Propozycja nowych badań związanych z metodami zarządzania zużyciem energii elektrycznej.
            2. Sytuacja w projekcie związanym z wykrywaniem włamań do sieci komputerowej.
            3. Sprawa publikacji dr. inż. Laska.
            4. Inne sprawy i dyskusja.

Termin: 2014-10-27 godz. 14.15

Miejsce: Budynek A0 część B1 strona prawa, s. 225

 

28.

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu: dr inż. Łukasz Maciura

Temat: Wykorzystanie programu 3D Slicer i skryptów w języku Python do tworzenia modeli 3D na podstawie obrazów pochodzących z tomografii komputerowej.

Termin: 2014-10-20 godz. 14.15

Miejsce: Budynek A0 część B1 strona prawa, s. 225

 

29.

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu: mgr inż. Adam Szczur

Temat: Przegląd wybranych metod analizy danych sieciowych.

Termin: 2014-10-13 godz. 14.15

Miejsce: Budynek A0 część B1 strona prawa, s. 225

 

30.

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu: mgr inż. Adam Szczur

Temat: Classifiers for Behavioral Patterns Identification Induced from Huge Temporal Data.

Termin: 2014-09-25 godz. 10.30

Miejsce: Budynek A0 część B1 strona prawa, s. 225