Publications

List of publications

 1. Rozwiązania równań funkcyjnych wyznaczających podpółgrupy grupy {tex}small lue L^1_5{/tex} pewnych postaci, w tomie: Rocz. Nauk.-Dyd. WSP w Rzeszowie, Matematyka 5 (1979), 157-168.

 2. O rozwiązaniach równania funkcyjnego {tex}small lue j(aj^k(b) + b j^1(a)) = j(a)j(b){/tex}, w tomie: Rocz. Nauk.-Dyd. WSP w Rzeszowie, Matematyka 6 (1982), 93-99 [wspólnie z S. Midurą].

 3. Continuous solutions of the functional equation {tex} small lue f(x f^k(y) + y f^1(x)) = f(x)f(y){/tex}, Demonstratio Math. 16 (1983), 1019-1025.

 4. On the solutions of the equation {tex} small lue f(x f^k(y) + y f^1(x)) = f(x)f(y){/tex}, Demonstratio Math. 18 (1985), 863-867 [wspólnie z M. Sablikiem].

 5. On solutions of the equation {tex} small lue f(x f^k(y) + y f^1(x)) = f(x)f(y){/tex}, w tomie: Proc. Intern. Conf. on Functional Equations and Inequalities, Poland 1984, Rocz. Nauk.-Dyd. WSP w Krakowie 97 (1985), 238-239 [wspólnie z M. Sablikiem].

 6. On the functional equations of the Gołąb-Schinzel type, w tomie: Proc. 2-nd Intern. Conf. on Functional Equations and Inequalities, Rocz. Nauk.-Dyd. WSP w Krakowie 115 (1987), 217.

 7. On some functional equation on a restricted domain, w tomie: Zesz. Nauk. WSP w Rzeszowie, Mat.-Fiz.-Tech. 2 (1990), 163-171.

 8. Turbo Pascal - dźwięk - badanie własności funkcji, w tomie: Z doświadczeń nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, WOM, Rzeszów 1992, 135-144.

 9. Elementy informatyki, w tomie: System komputerowy Elwro 800 Junior, Dekada, Rzeszów 1992.

 10. Elementy informatyki, w tomie: System komputerowy Commodore 64, Dekada, Rzeszów 1992.

 11. System komputerowy, w tomie: Wojewódzki Ośrodek Politechniczny-Redakcja Wydawnictw z Informatyki dla Nauczycieli i Uczniów, Rzeszów 1994.

 12. Informatyka dla nauczycieli, w tomie: 4-ta Środowiskowa Konferencja Matematyczna, Rzeszów 1997, 156-160.

 13. Praktyczne możliwości wykorzystania komputerów w nauczaniu różnych przedmiotów (na przykładzie matematyki), Innowacje w nauczaniu fizyki i matematyki, w tomie: XIII-XVI Sem. Naucz. Fiz. Mat., Centrum Doskonalenia Pedagogicznego, Rzeszów 1998, 94-100.

 14. O kształceniu informatycznym na studiach pedagogicznych w Rzeszowie, Informatyczne przygotowanie nauczycieli, w tomie: XIII Ogólnopol. Konf. Nauk.: Problemy Studiów Nauczycielskich, Kraków 1997, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1998, 65-67.