Publications

List of publications

 1. Dydaktyczne zastosowania programowania w Logo, w tomie: Materiały konferencyjne KIS 2006, Wyd. PWSZ, Chełm 2006, 149-162.
 2. General heuristics in solving mathematical problems, w tomie: Scientific Bulletin of Chelm, Section of Mathematics and Computer Science 2 (2006), 115-127.
 3. The realisation of selected attributes of & 39;function& 39; using the project method, w tomie: Scientific Issues, Mathematics XII, Częstochowa 2007, 311 -318.
 4. O rozumieniu pojęcia funkcji w szkole średniej, w tomie: Zbornik prispevkov z konferencie na PF KU v Ruzomberku 8 (2007).
 5. Questions in mathematical education, w tomie: Scientific Bulletin of Chelm, Section of Mathematics and Computer Science 1 (2007), 87 - 99.
 6. Sharp distortion theorems for some subclass of close-to-convex functions, Appl. Math. Comput. 218 (2011), 843 - 850, [wspólnie z S. Kanas].
 7. Zastosowania opcji wystawionych na różnicę wartości instrumentów bazowych do zarządzania ryzykiem cenowym w przedsiębiorstwie, w tomie: Wybrane zagadnienia społeczno-gospodarcze w okresie transformacji rynkowej, red. S. Szydło, Kraków 2012, 31 - 48, [wspólnie z N. Iwaszczuk].
 8. Badania opcji typu Quanto w celu dostosowania ich parametrów do strategii hedgingowych inwestora, Stały rozwój gospodarki 2 (2012), Chmielnick 2012, 148 - 153, [wspólnie z N. Iwaszczuk, P. Zimą].
 9. Instrumenty zarządzania ryzykiem walutowym na świecie i w Polsce, w tomie: Zarządzanie w warunkach kryzysu społęczno-gospodarczego, red. H. Howaniec, J. Klisiński, A. Madyda, W. Waszkielewicz, Bielsko-Biała 2012, 57 - 83, [wspólnie z N. Iwaszczuk].
 10. Zarządzanie ryzykiem podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem instrumentów pochodnych, Wydawnictwo AGH Kraków, Kraków 2012, [wspólnie z: N. Iwaszczuk, R. Puszem i L. Zarębą].
 11. Zastosowania opcji wystawionych na różnicę wartości instrumentów bazowych do zarządzania ryzykiem cenowym w przedsiębiorstwie, Rozdział w monografii „Wybrane zagadnienia społeczno-gospodarcze w okresie transformacji rynkowej” / Red. nauk. S. Szydło, Kraków 2012, s. 31 – 48, [wspólnie z N. Iwaszczuk].
 12. Instrumenty zarządzania ryzykiem walutowym na świecie i w Polsce, Rozdział w monografii „Zarządzanie w warunkach kryzysu społeczno-gospodarczego – wybrane zagadnienia rozwoju procesów gospodarowania w skali świata, kraju, branży i przedsiębiorstwa” / Red. nauk. H. Howaniec, J. Klisiński, A. Madyda, W. Waszkielewicz, Bielsko-Biała 2012, s. 57 – 83 [wspólnie z N. Iwaszczuk].
 13. Ryzyko walutowe – zarządzanie przy pomocy transakcji opcyjnych, Rozdział w monografii „Przedsiębiorstwo w czasach kryzysu” / Red. nauk. B. Prusak, Gdańsk 2012, s. 68 – 85, [wspólnie z N. Iwaszczuk].
 14. Badania opcji typu Quanto w celu dostosowania ich parametrów do strategii hedgingowych inwestora, Stały rozwój gospodarki 2 (2012), Ternopol, Chmelnick 2012, s. 148 - 153. [wspólnie z N. Iwaszczuk, P. Zimą].
 15. Opcje o singularnej funkcji wypłaty jako instrumenty hedżowania i otrzymania dochodu inwestycyjnego, Stały rozwój gospodarki 4 (2012), s. 253 - 262, Ternopol, Chmielnick 2012, [wspólnie z: N. Iwaszczuk, R. Puszem].
 16. Matematyczne aspekty wyceny wybranych opcji walutowych, Rozdział w monografii „Zastosowania modeli matematycznych w ekonomii, finansach i bankowości”/ Red. nauk. P. Pusz, Rzeszów 2012, s. 49-72 [wspólnie z N. Iwaszczuk].
 17. The exchange risk management in companies-exporters with currency option strategies, Rozdział w monografii „Zastosowania modeli matematycznych w ekonomii, finansach i bankowości”/ Red. nauk. P. Pusz, Rzeszów 2012, s. 73-87 [wspólnie z N. Iwaszczuk].
 18. Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem walutowym przedsiębiorstw – importerów, wydane na płycie CD przez WZ AGH Kraków, Kraków 2012, [wspólnie z N. Iwaszczuk].
 19. Wpływ zmian systemowych na funkcjonowanie przedsiębiorstw prowadzących działalność eksportowo-importową, Studia Ekonomiczne nr 156. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, „Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Aspekty mikro- i mezoekonomiczne”/ Red. nauk. D. Bochańczyk-Kupka, S. Swadźba, Katowice 2013, s. 75-90 [wspólnie z N. Iwaszczuk].
 20. Hedgingowe strategie opcyjne w handlu zagranicznym, Wydawnictwo AGH Kraków, Kraków 2013, [wspólnie z: N. Iwaszczuk, B. Łamaszem].
 21. Iwaszczuk N., Orłowska-Puzio J.: Efektywne zarządzanie importem w przedsiębiorstwie budowlanym. W: Zarzadzanie przedsiębiorstwem teoria i praktyka 2015, pod red. nauk. Karkula M. Kraków Wydawnictwa AGH, ISBN: 978-83-7464-801-1 s. 257-269
 22. Iwaszczuk N., Orłowska-Puzio J.: Wpływ hedgingu na rozwój podmiotów handlu zagranicznego, Studia ekonomiczne: Zeszyty naukowe Wydziałowe UE w Katowicach, ISSN 2083-8611, 2015, s. 51-63
 23. Iwaszczuk N., Orłowska-Puzio J.: Strategie opcyjnie jednym ze sposobów na bezpieczne operacje zagraniczne, w: Zarządzanie ryzykiem w gospodarce, red. Raczkowski K., Wojciechowska-Filipek S., Łódź; Warszawa: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk 2015ISSN 1733-2486 t.16 z.8 cz.3 str. 369-382
 24. Iwaszczuk N., Orłowska-Puzio J.: Niestabilność kursów walutowych a finansowy aspekt funkcjonowania przedsiębiorstwa-eksportera. W: Zarządzanie finansami. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2015 s. 64-82 ISBN 978-83-62197-65-1
 25. Orłowska-Puzio J., Iwaszczuk N.,  Łamasz B., Wzorek A.: Kluczowe ryzyka gospodarcze w dobie globalizacji red.nauk Iwaszczuk N., Kraków wydawnictwa AGH, 2015186(1)S. – Bibliogr. S. 179-187 ISBN: 978-83-7464-796-0
 26. Orłowska-Puzio J., Solovei T.T: Zarządzanie a efektywny import. Materiały Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji pt: Rozwój gospodarki narodowej: Teoria i praktyka Iwanofrankowsk 3-4.04.2015.