Publications

List of publications

 • Bentkowska U., Król A., Pękala B.: Upon golden jubilee of fuzzy sets, w: The 2nd International Symposium on Fuzzy Sets (ISFS 2015), Golden Jubilee of Fuzzy Sets, Rzeszów, Poland December 3-4, 2015, Abstracts, ISBN 978-83-7996-190-0 str. 9-10
 • Bentkowska U., Drygaś P., Król A., Pękala B., Rak E.: The 2nd International Symposium on Fuzzy Sets (ISFS 2015), Golden Jubilee of Fuzzy Sets, Rzeszów, Poland December 3-4, 2015, Abstracts, ISBN 978-83-7996-190-0
 • Bentkowska U., Król A.: Aggregation of fuzzy Publications-C- equivalences, w: Proceedings of the International Joint Conference IFSA-EUSFLAT 2015, J.M. Alonso atlantis Press 2015, str. 1310-1317
 • Król A.: Uśrednienie pewnych równoważności rozmytych, I Konferencja Matematyczno-Informatyczna „Congressio Mathematica”, 23-25 września 2015, Rzeszów, streszczenie str. 40
 • Król A.: Fuzzy (C,I)-equivalences, w: : Proceedings of the 8th International Summer School on Aggregation Operators (AGOP 2015) University of Silesia, Katowice, Poland, 2015 ISBN:978-83-8012-519-3, 157-161
 • Fuzzy negation and other weak fuzzy connectives, Communications in Computer and Information Science 298 (2012), 355–364.
 • CLIL methods in mathematics at university level, w: Didactics at higher institutions– efficiency of new methods of education, A. Pierścieniak (red.), Mitel, Rzeszów 2012, 99-115 [wspólnie z U. Dudziak].
 • Dependencies between fuzzy conjunctions and implications, Proceedings of the 7th conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT-2011) and LFA-2011, (Galichet, Sylvie, Montero, Javier, Mauris, Gilles, eds.), Advances in Intelligent Systems Research, Atlantis Press 2011, 230-237.
 • Dependencies between fuzzy negation, disjunction and implication, Recent Advances in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. Volume I: Foundations (K. T. Atanassov et al eds.), IBS PAN – SRI PAS, Warszawa 2011, 113-121.
 • A survey of weak connectives and the preservation of their properties by aggregations, Fuzzy Sets Syst. 161 (2010), 202-215 [wspólnie z J. Drewniakiem].
 • Generalizations of logical connectives in fuzzy set theory, Developments in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. Fundations. Vol.I (red. K. Atanassov i inni), EXIT, Warszawa 2008, 69-78 [wspólnie z J. Drewniakiem].
 • Operations in the family of fuzzy relations with the sup property J. Electrical Engin. 58  7/s, (2007), 46-47.
 • Some aspects of fuzzy topological spaces, IX Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Matematyków 2006 - Topologia, Uniwersytet Jagielloński, Koło Matematyków Studentów UJ, Kraków 2007, 55-71 [wspólnie z P. Drygasiem, U. Dudziak].
 • Some remarks on the domination between conjunctions and disjunctions, Ann. Acad. Paed. Cracoviensis, Studia Math. 6 (2007), 67-75 [wspólnie z P. Drygasiem].
 • Operations in the family of functions with the sup property, J. Electrical Engin. 57 (7) (2006), 71-73 [wspólnie z J. Drewniakiem].
 • On the problem of domination between triangular norms and conorms, J. Electrical Engin. 56 (12) (2005), 59-61 [wspólnie z J. Drewniakiem].