Conferences

International Conferences

 1. THE TWELTH INTERNATIONAL RESEARCH SEMINAR “CONTEMPORARY ISSUES OF INFORMATION SCIENCE IN MANAGEMENT, ECONOMICS AND EDUCATION”, Svitaz Ukraina 2-6 lipiec 2013, referat: „An overview of mobile solutions and applications for visually impaired”
 2. IEEE Fifth International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS'2009), University of The Calabria, Rende (Cosenza), Italy, September 21-23, 2009, wygłoszony referat: „Distributed System for Data Acquisition and Management of Electric Energy Consumption”
 3. The Fourth International PH.D. STUDENTS’ WORKSHOP CONTROL & INFORMATION TECHNOLOGY, IWCIT 2005, Technical University of Ostrava, Czech Republic, 2005: referat: "Conceptual model of informatic system of control for the electrical industry"
 4. The Fourth International conference of PHD students, Engineering Sciences I, University of Miskolc, Hungary 2003, referat: " Aspects of XML Technology in eBusiness Transactions"

International Conferences in Poland

 1.  The Eighth IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS 2015, Warsaw, Poland, 24-26 September, 2015
 1. The First International Conference Intelligent Information and Electronic Technology, June 29-30, 2009 Lublin, Poland, współautor referatu: "The model of data acquisition for geo-distributed system of agricultural researches"
 2. The Sixth International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation, NEET 2009, Zakopane 23-26 czerwiec 2009, referat: "The way to electricity consumption managing by power modes"
 3. The Eighth International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation, NEET 2013, Zakopane 18-21 czerwiec 2009, referat: "A method of controlling the electrical energy consumption consistent with the model of power modes"
 4. Informatyka – badania i zastosowanie, IBIZA 2008, Kazimierz Dolny, 31.01 – 2.02 2008 r. wygłoszony referat: "Hierarchiczny system sterowania pracą obiektów rozproszonych"
 5. Informatyka – badania i zastosowanie, IBIZA 2006, Kazimierz Dolny, 9-11 luty 2006r. wygłoszony referat: "The XML Interoperability and The Polish Energy Market needs"
 6. Informatyka – badania i zastosowanie, IBIZA 2004, Kazimierz Dolny, 26-28 luty 2004r. wygłoszony referat: "XML in eBusiness tasks realization"
 7. Międzynarodowe warsztaty doktoranckie, OWD2004, Politechnika Śląska, Wisła, 16-19 październik 2004r, referat: "Metody rozwoju informatyczych technologi dla wielowymiarowych rozproszonych baz danych",
 8. Trxecie międzynarodowe seminarium "Problemy informatyki w sterowaniu, ekonomii i oświacie" Switaz, Ukraina, 25-30 czerwca 2004r.
 9. The Fourth International Conference of PhD Students, University of Miskolc, Węgry, 11-18 sierpnia 2003r.

Conferences in Poland

 

 1. Multikonferencja „Zarządzanie Energią i Teleinformatyka – ZET 2015” Nałęczów – CSW Energetyk, 18-20 lutego 2015 r. referat: "Kontrola rozpływu mediów energetycznych w zakadzie produkcyjnym - studium przypadku"
 2. Multikonferencja „Zarządzanie Energią i Teleinformatyka – ZET 2015” Nałęczów – CSW Energetyk, 18-20 lutego 2015 r. referat: "Kontrola rozpływu mediów energetycznych w zakadzie produkcyjnym - studium przypadku"
 3. Multikonferencja „Zarządzanie Energią i Teleinformatyka – ZET 2014” Nałęczów – CSW Energetyk, 19-21 lutego 2014 r.
 4. Multikonferencja „Zarządzanie Energią i Teleinformatyka – ZET 2013” Nałęczów – CSW Energetyk, 20-22 lutego 2013 r. referat: "Prawo do informacji"
 5. Multikonferencja „Zarządzanie Energią i Teleinformatyka – ZET 2012” Nałęczów – CSW Energetyk, 15-17 lutego 2012 r. referat: "Możliwości technologii ICT w pobudzaniu aktywnego zużycia energii"
 6. Multikonferencja „Zarządzanie Energią i Teleinformatyka – ZET 2011” Nałęczów – CSW Energetyk, 9-11 lutego 2011 r. referat: "Architektura systemu ICT w otwartym modelu grupy bilansującej"
 7. Drugie Forum Logistyków Lubelszczyzny - Nałęczów, 6-7 październik 2010, wygłoszony referat: "Korzyści z EDI w relacjach dostawca-producent"
 8. Multikonferencja „Zarządzanie Energią i Teleinformatyka – ZET 2010” Nałęczów – CSW Energetyk, 10-12 lutego 2010 r. referat: "Wybrane aspekty modelowania systemów SG/SMI"
 9. Pierwsze Forum Logistyków Lubelszczyzny – Nałęczów, 8-9 październik 2009, wygłoszony referat: "EDI w procesach logistycznych"
 10. Multikonferencja „Zarządzanie Energią i Teleinformatyka – ZET 2009” Nałęczów – CSW Energetyk, 25-27 lutego 2009 r. referat: "Sterowanie zużyciem energii elektrycznej w sytuacjach niedoboru mocy"
 11. MEGA 2009, Konferencja Przedsiębiorczość, AIESEC, Częstochowa 27.02-1.03.2009 r, referat: „Źródła pozyskania funduszy na rozpoczęcie działalności gospodarczej”
 12. Warsztaty Doktoranckie WD 2008, Nauka i Edukacja dla Gospodarki Opartej na Wiedzy, Kazimierz Dolny 7 – 9 września 2008, referat: "Sterowanie popytem na energię elektryczną w sytuacjach niedoboru mocy – przegląd metod"
 13. Dwunaste Lubelskie Akademickie Forum Informatyczne, Kazimierz Dolny, 19 - 20 maj 2008
 14. Multikonferencja „Zarządzanie Energią i Teleinformatyka – ZET 2008”,CSW Energetyk, Nałęczów 18-20 lutego 2008 r. referat: "Zmiana modelu zasilania w energię elektryczną"
 15. Informatyk Zakładowy, Kazimierz Dolny, 28-29 maj 2007: referat: "Dynamiczny raporting w technologii Web-Services"
 16. Jedenaste Lubelskie Akademickie Forum Informatyczne, Kazimierz Dolny, 21 - 22 maj 2007, referat: "Internet jako narzędzie badania potrzeb konsumentów energii elektrycznej"
 17. Siódme Seminarium doktorantów, Politechnika Lubelska, Lublin, 10 maj 2007
 18. Multikonferencja „Zarządzanie Energią i Teleinformatyka – ZET 2007”, Kazimierz Dolny, 18-20 kwietnia 2007 r. referat: "Wpływ dwukierunkowej transmisji danych na kształtowanie krzywej popytu na energie elektryczną"
 19. Dziesiąte Lubelskie Akademickie Forum Informatyczne, Kazimierz Dolny, 22 - 23 maj 2006, referat: "Programowe wspomaganie podejmowania decyzji w systemach rozproszonych"
 20. Informatyk Zakładowy, Kazimierz Dolny, 15-16 maja 2006: referat: "Integracja systemów informatycznych przedsiębiorstwa na potrzeby monitoringu ruchu obiektów zewnętrznych"
 21. Dziewiąte Lubelskie Akademickie Forum Informatyczne, Kazimierz Dolny, 16-17 maja 2005r, referat: "XML w wielowymiarowych bazach danych"
 22. Informatyk Zakładowy, Kazimierz Dolny, maj 2005: referat: "Bezpieczenstwo przesylu informacji w technologii XML"
 23. Szóste Seminarium doktorantów, Politechnika Lubelska, Lublin, 13 maj 2005
 24. Seminarium Doktorantów 2004, Wydział Elektrotechniki I Informatyki, Lublin 5-6 listopad 2004r.
 25. Informatyk Zakładowy, Kazimierz Dolny, 17-18 maj 2004r referat: "XML/EDI - elektroniczna wymiana dokumentów biznesowych w oparciu o technologię XML"
 26. Ósme Lubelskie Akademickie Forum Informatyczne, Kazimierz Dolny, 10-11 maj 2004r.
 27. Informatyk Zakładowy, Kazimierz Dolny, 15-16 maja 2003r: referat: "Informatyka w procesie łączenia firm" i "Specjalizacja języka XML na potrzeby e-biznesu"
 28. Siódme Lubelskie Akademickie Forum Informatyczne, Kazimierz Dolny, 12-13 maja 2003r.
 29. Informatyk Zakładowy, Kazimierz Dolny, 23-24 maja 2002r: referat: "Elektroniczna wymiana dokumentów z wykorzystaniem technologii XML"
 30. Pierwszy Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska, Lublin 23-25 września 2002r, referat: "Using New Technologies of Computing in Sustainable Development"
 31. Szóste Lubelskie Akademickie Forum Informatyczne, Kazimierz Dolny, 16-17 maja 2002r.
 32. Pierwszw Seminarium Doktorantów - Nałęczów, 01 lipiec 2001r., referat: "Rozkład pól elektromagnetycznych wokół napowietrznych linii przesyłowych"
 33. Piąte Lubelskie Akademickie Forum Informatyczne, Kazimierz Dolny, 17-18 maja 2001r.
 34. Informatyk Zakładowy, Kazimierz Dolny, maj 2001: referat: "AS 400- krótkie spojrzenie na system"
 35. Czwarte Lubelskie Akademickie Forum Informatyczne, Kazimierz Dolny, 11-12 maja 2000r.