CONFERENCES IN POLAND

Conferences in Poland

Śladami Kobiet w Matematyce – w stulecie urodzin Professor Heleny Rasiowej, 22-24.06.2017, Uniwersytet Rzeszowski, referat: Application of aggregation functions in decision making (U. Bentkowska).

 

Congressio Mathematica, 27-29.09.2017, Uniwersytet Rzeszowski, referat: Przechodniość rozmytych relacji przedziałowych zdefiniowana dla relacji porządku liniowego (U. Bentkowska).

 

Trzydziesta Konferencja z Historii Matematyki, Będlewo, 5-8. V 2016 r., referaty: 1. Andrzej Pelczar (1937–2010) – życie i twórczość: 2. Krzysztof Tatarkiewicz (1923–2011) – życie i twórczość.

 

Dwudziesta Krakowska Konferencja Metodologiczna Filozofia w Nauce dedykowana ks. prof. Michałowi Hellerowi z okazji 80-tej rocznicy urodzin 30-31 maja 2016 Aula Polskiej Akademii Umiejętności ul. Sławkowska 17, Kraków.          

 

KES 2015; „Gospodarka Polski 1990 – 2015. Kapitał ludzki dla innowacyjnej gospodarki i zintegrowanego rozwoju” 9-10.06.2015r. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, (referat pt:  Rola innowacyjnych narzędzi finansowych w zapewnieniu stabilnego rozwoju przedsiębiorstw).

 

Czternasta Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”,  24-25.09.2015r. Uniwersytet Rzeszowski, (referat pt: Globalizacja a nierówności w rozwoju wybranych krajów).

 

Multikonferencja „Zarządzanie Energią i Teleinformatyka – ZET 2015” Nałęczów – CSW Energetyk, 18-20 lutego 2015 r. referat: "Kontrola rozpływu mediów energetycznych w zakadzie produkcyjnym - studium przypadku"

 

Czternasta Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie Przedsiębiorstwem - Teoria i praktyka”,  27-28.11.2014r. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, (referat pt: Nowoczesne metody zarządzania w przedsiębiorstwach importujących materiały budowlane).

 

Multikonferencja „Zarządzanie Energią i Teleinformatyka – ZET 2014” Nałęczów – CSW Energetyk, 19-21 lutego 2014  (referat pt: Sposób pomiaru i sterowania zużyciem energii elektrycznej).

 

Multikonferencja „Zarządzanie Energią i Teleinformatyka – ZET 2013” Nałęczów – CSW Energetyk, 20-22 lutego 2013  (referat pt: Prawo do informacji).

 

Multikonferencja „Zarządzanie Energią i Teleinformatyka – ZET 2012” Nałęczów – CSW Energetyk, 15-17 lutego 2012 (referat pt: Możliwości technologii ICT w pobudzaniu aktywnego zużycia energii).

 

Ósma Konferencja Naukowa oraz Warsztaty Szkoleniowe  "Informatyka - sztuka czy rzemiosło" KNWS'11, Karpacz 7-10 czerwca 2011 (referat pt: Introduction to Alvis modelling language).

 

Multikonferencja „Zarządzanie Energią i Teleinformatyka – ZET 2011” Nałęczów – CSW Energetyk, 9-11 lutego 2011 (referat pt: Architektura systemu ICT w otwartym modelu grupy bilansującej).

 

Dwunasta Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania i Siedemnasta Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego, Gdańsk, 27-29 wrzesnia 2010, (referat pt: Modelowanie systemów wbudowanych w języku Alvis).

 

Multikonferencja „Zarządzanie Energią i Teleinformatyka – ZET 2010” Nałęczów – CSW Energetyk, 10-12 lutego 2010 (referat pt: Wybrane aspekty modelowania systemów SG/SMI).

 

Multikonferencja „Zarządzanie Energią i Teleinformatyka – ZET 2009” Nałęczów – CSW Energetyk, 25-27 lutego 2009 (referat pt: Sterowanie zużyciem energii elektrycznej w sytuacjach niedoboru mocy).

 

MEGA 2009, Konferencja Przedsiębiorczość, AIESEC, Częstochowa 27 lutego-1 marca 2009 (referat pt: Źródła pozyskania funduszy na rozpoczęcie działalności gospodarczej).

 

Warsztaty Doktoranckie WD 2008, Nauka i Edukacja dla Gospodarki Opartej na Wiedzy, Kazimierz Dolny 7 – 9 września 2008 (referat pt: Sterowanie popytem na energię elektryczną w sytuacjach niedoboru mocy – przegląd metod).

 

Multikonferencja „Zarządzanie Energią i Teleinformatyka – ZET 2008”,CSW Energetyk, Nałęczów 18-20 lutego 2008 (referat pt: Zmiana modelu zasilania w energię elektryczną).

 

Informatyka – badania i zastosowanie, IBIZA 2008, Kazimierz Dolny, 31 stycznia – 2 lutego  2008        (referat pt: Hierarchiczny system sterowania pracą obiektów rozproszonych).

 

Trzynasta Środowiskowa Konferencja Matematyczno - Informatyczna, Chełm, lipiec 2007 (referat pt: Induction of Decision Rules from Incomplete Data by Modified LEM2 Algorithms).

 

Trzynasta Międzynarodowa Konferencja Matematyczna, Informatyczna i Pokrewnych Dziedzin, Chełm, 1-4 lipca, 2007 (referat pt: Metody konstruowania klasyfikatorów dla identyfikowania wzorców zachowania robotów Khepera).

 

Informatyk Zakładowy, Kazimierz Dolny, maj 2007 (referat pt: Dynamiczny  raporting w technologii Web-Services).

 

Lubelskie Akademickie Forum Informatyczne, LAFI2007, PTI, Kazimierz Dolny, Maj 2007 (referat pt: Internet jako narzędzie badania potrzeb konsumentów energii elektrycznej).

 

Multikonferencja „Zarządzanie Energią i Teleinformatyka – ZET 2007”, Kazimierz Dolny, 18-20 kwietnia 2007 (referat pt: Wpływ dwukierunkowej transmisji danych na kształtowanie krzywej popytu  na energie elektryczną).

 

Lubelskie Akademickie Forum Informatyczne, LAFI2006, PTI, Kazimierz Dolny, Maj 2006 (referat pt: Programowe wspomaganie podejmowania decyzji w systemach rozproszonych).

 

Informatyk Zakładowy, Kazimierz Dolny, maj 2006 (referat pt: Integracja systemów informatycznych przedsiębiorstwa na potrzeby monitoringu ruchu obiektów zewnętrznych).

 

Siódma Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, Kraków 18-21 października 2005, (referat pt: Development of Safety-Critical Systems with RTCP-nets Support).

 

Lubelskie Akademickie Forum Informatyczne, LAFI2005, PTI, Kazimierz Dolny, Maj 2005 (referat pt: XML w wielowymiarowych bazach danych).

 

Informatyk Zakładowy, Kazimierz Dolny, maj 2005 (referat pt: Bezpieczenstwo przesylu informacji w technologii XML).

 

Informatyk Zakładowy, Kazimierz Dolny, maj 2004 (referat pt: XML/EDI - elektroniczna wymiana dokumentów biznesowych w oparciu o technologię XML).

 

Szósta Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, Gdańsk 05-08 października 2004, (referat pt: RTCP}-sieci - formalne podejscie do szybkiego modelowania systemów czasu rzeczywistego).

 

Jedenasta Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego, Ustroń, 13-16 wrzesień 2004,  (referat pt: RTCP-sieci -- formalne metody szybkiego modelowania systemów czasu rzeczywistego).

 

Dziesiąta Środowiskowa Konferencja Matematyczno - Informatyczna, Korytnica, maj 2004 (referat pt:  Reguły decyzyjne w wielowartościowych systemach decyzyjnych oraz  Modelowanie systemu sterowania światłami drogowymi za pomocą kolorowanych sieci z czasem).

 

Piętnaste Międzynarodowe Sympozjum nt. Zastosowania Teorii Systemów, Zakopane 8-11 października 2003, (referat pt: Specification of External System Behaviour Based on D-nets: Theoretical Aspects and Computer Tools).

 

Dziewiąta Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego,  Ustroń 16-19 wrzesnia 2002, (referat pt: Formalne podejscie do projektowania elementów sterujących dla systemów czasu rzeczywistego).

 

Trzecia Krajowa Konferencja Metody i Systemy Komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim, Kraków 19-21 listopada 2001 (referat pt: Dwupoziomowy algebraiczno-logiczny model bazy danych).

 

Czternaste Międzynarodowe Sympozjum nt. Zastosowania Teorii Systemów, Zakopane 10-13 października 2001 Polska (referat pt: Algebraiczno-grafowe metody reprezentacji wiedzy dla analizy i weryfikacji atrybutowych systemów tablicowych).

 

Ósma Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego, Krynica, 24-27 wrzesnia 2001, (referat pt: Formalna analiza czasowa systemów czasu rzeczywistego).

 

Siódma Środowiskowa Konferencja Matematyczna, Iwonicz Zdrój, 8-11 listopada, 2000 (referat pt: Dekompozycja tablic danych jako narzędzie do konstrukcji algorytmów decyzyjnych).

 

Siódma Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego, Kraków, 25-28 wrzesnia 2000 (referat pt: Zastosowanie czasowych kolorowanych sieci Petriego do modelowania systemów czasu rzeczywistego).

 

Czwarta Krajowa Konferencja Naukowa Inżynieria Wiedzy i Systemy Ekspertowe, Wrocław, 13-15 czerwca 2000 Wrocław, (referat pt: Badanie (weryfikacja) własności baz wiedzy z wykorzystaniem kolorowanych sieci Petriego).

 

Druga Krajowa Konferencja Metody i Systemy Komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim, Kraków, 25-27 października 1999  (referat pt: Projektowanie systemów rzeczywistych metod kolejnych uściśleń z zastosowaniem kolorowanych sieci Petriego).

 

Szósta Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego, Zakopane, 27-30 wrzesnia 1999 (referat pt: Badanie zgodności modelu systemu czasu rzeczywistego ze specyfikacją wymagań).

 

Czwarta Środowiskowa Konferencja Matematyczna, Czudec, 8-11 listopada, 1997 (referat pt: Wybrana metoda wnioskowań aproksymacyjnych dla syntezy algorytmów decyzyjnych, Zastosowanie sieci Petriego do projektowania rzeczywistych systemów współbieżnych).

 

Dziewiąta konferencja: Informatyka w szkole, Toruń, 15-18 września, 1993 (referat pt: Schematy blokowe: przeznaczenie, możliwości i warunki eksploatacji).

  1. cji).