LABORATORIUM BADAŃ INNOWACYJNYCH W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM

Kierownik:  dr n o zdr Marzena Jędrzejczyk -Cwanek

dr n. o zdr. Dorota Ozga 

prof. dr  hab. n. med. Romuald Krajewski

dr n. med. Elżbieta Mach-Lichota

dr n. o zdr Edyta Niemczyk

mgr Krystyna Woźniak

mgr Jerzy Kiszka

mgr Sabina Krupa

lek. med. Sebastian Jaszczuk

mgr Małgorzata Migut

mgr Mariusz Zabrzeski

dr Joanna Przybek-Mita

dr hab. n. med. Jan Rutowski, prof. UR

dr n o zdr  Dawid Filip

dr n. o kult. fiz. Iwona Tabaczek-Bejster

dr  n. o zdr. Justyna Kosydar-Bochenek

mgr Agnieszka Gocek