LABORATORIUM METOD WSPOMAGANIA FUNKCJONOWANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kierownik:  dr hab. Teresa Pop,  prof. UR

dr Joanna Baran

dr Agnieszka Bejer

dr Ewelina Czenczek-Lewandowska

dr hab. Ewa Puszczałowska-Lizis, prof. UR

dr Ewa Szeliga 

dr Sławomir Jandziś